Matura 2018
Wyniki egzaminu maturalnego 2016

Z ogromną satysfakcją informujemy, że w naszym liceum spośród 165 absolwentów 162 zdało egzamin maturalny 2016, co stanowi 98% wszystkich zdających.

3 abiturientom przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Liczymy, że i oni uzyskają świadectwo dojrzałości, a my jako szkoła – zdawalność 100%.

Szkoła świetnie wypadła na tle wyników w liceach ogólnokształcących w Polsce, w OKE Kraków, w województwie lubelskim i w powiecie.

Z przedmiotów obowiązkowych (na poziomie podstawowym) nasi uczniowie uzyskali następujące średnie:

Z przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym) nasi uczniowie uzyskali następujące średnie:

Naszym Absolwentom oraz ich Nauczycielom serdecznie gratulujemy wyników.

Wyniki egzaminu maturalnego 2015

Wyniki matury w województwie lubelskim – przedmioty podstawowe.
Wyniki matury w województwie lubelskim – przedmioty dodatkowe.

Z ogromną satysfakcją informujemy, że w naszym liceum spośród 167 absolwentów 162 zdało egzamin maturalny 2015, co stanowi 97% wszystkich zdających. 5 abiturientom przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu.

Szkoła świetnie wypadła na tle wyników w OKE Kraków, w województwie lubelskim i w powiecie, w którym średnia zdawalność mimo wysokiego wyniku naszej szkoły wynosi 78%. Z przedmiotów obowiązkowych nasi uczniowie uzyskali następujące średnie:

Przedmiot Średnia w I LO
j. polski 74%
matematyka 70,8%
j. angielski 77,7%
j. niemiecki 82,2%
j. rosyjski 77,7%

Naszym Absolwentom oraz ich Nauczycielom serdecznie gratulujemy wyników.

Wyniki egzaminu maturalnego 2014

Z ogromną satysfakcją informujemy, że w naszym liceum 197 absolwentów zdało egzamin maturalny 2014, co stanowi 99,5% wszystkich zdających.

Szkoła świetnie wypadła na tle wyników w OKE Kraków, w województwie
i w powiecie.

Z przedmiotów obowiązkowych nasi uczniowie uzyskali następujące średnie:

Przedmiot Średnia w I LO
j. polski 59,4%
matematyka 70,6%
j. angielski 79,2%
j. niemiecki 79,2%
j. rosyjski 81,8%

Dzięki naszym wynikom powiat radzyński znalazł się pod względem zdawalności na pierwszym miejscu w województwie lubelskim oraz na czwartym miejscu w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Naszym Absolwentom oraz ich Nauczycielom serdecznie gratulujemy wyników.