przy  I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w RAZYNIU PODLASKIM

Uczniowski Klub Sportowy „Horyzont” przy I LO w Radzyniu Podlaskim   powstał z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego i dyrekcji szkoły w grudniu 2002 roku.

Grupę inicjatywną – założycieli UKS stanowili:

 • Tadeusz Pietras
 • Lucjan Kotwica
 • Maria Osik
 • Krystyna Brożek
 • Renata Wierzchowiska
 • Anna Grochowska
 • Anna Tracz
 • Ewa Grodzka
 • Adam Mackiewicz
 • Maciej Tracz
 • Jacek Woźniak
 • Mirosław Juszczyński
 • Zbigniew Jesionek
 • Krystyna Jesionek
 • Beata Jesionek

Pierwszym prezesem klubu został dyrektor szkoły pan Tadeusz Pietras.

Sekretarzem została pani Renata Wierzchowiska, a skarbnikiem pan Jacek Woźniak.

27 stycznia 2003 roku Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim wydało decyzję o wpisaniu UKS „Horyzont” do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej pod pozycją 38.

Przez pierwsze cztery kadencje opiekunem klubu była pani Renata Wierzchowska, później funkcję tę pełniła pani Maria Osik. Od 18 grudnia 2017 roku jest nim pani Joanna Jaszcz – Dębska.

Od 15 stycznia 2018 roku klub reprezentowany jest przez Zarząd w składzie:

 • Mirosław Juszczyński – prezes
 • Ewa Skrzypczak – wiceprezes
 • Jacek Woźniak – skarbnik
 • Ewa Grodzka – członek zarządu
 • Zbigniew Jesionek – członek zarządu

 

Celem Klubu jest:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysło
 5. Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.
 6. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 7. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Od wielu lat w ramach realizacji statutowych zadań prowadzone jest współzawodnictwo sportowe na poziomie szkół ponadgimnazjalnych – Licealiada.

Rywalizacja jest prowadzona na poziomie powiatu, rejonu, województwa.

I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim często zwyciężało w tej rywalizacji na poziomie powiatu.

Podobnie było w rywalizacji na szczeblu powiatu w roku szkolnym 2017 / 2018.

 1. I LO w Radzyniu Podlaskim 69 pkt
 2. ZSP w Radzyniu Podlaskim 59 pkt
 3. LO w Komarówce Podlaskiej 16 pkt
 4. ZS w Woli Osowińskiej 9 pkt

Zgodnie z misją  szkoły Klub zajmuje się organizacją życia sportowego szkoły. Obok rywalizacji sportowej w ramach Licealiady prowadzone są różnorodne imprezy o charakterze rekreacyjnym i sportowym umożliwiające wszystkim uczniom udział w życiu sportowym szkoły.

Każdy zainteresowany aktywnością fizyczną może dzięki temu znaleźć coś dla siebie. Obszar aktywności    obejmuje: gry zespołowe, pływanie, tenis stołowy, lekkoatletykę, biegi przełajowe, strzelanie, szachy.

 

W klubie działają następujące sekcje:

 • Piłka siatkowa dziewcząt
 • Piłka siatkowa chłopców
 • Piłka koszykowa dziewcząt
 • Piłka koszykowa chłopców
 • Piłka ręczna dziewcząt
 • Piłka ręczna chłopców

Oto wydarzenia sportowe z roku szkolnego  2018/2019

 1. Mistrzostwa Szkoły i Licealiady na szczeblu powiatu w Pływaniu Indywidualnym i Drużynowym Dziewcząt i Chłopców.
 2. Turniej Piłki Siatkowej dla Niepodległej

 

       TURNIEJ   SIATKARSKI   DLA   NIEPODLEGŁEJ

Dnia 6 listopada 2018 roku na obiektach sportowych I Liceum Ogólnokształcącego

w Radzyniu Podlaskim odbył się turniej siatkówki „DLA  NIEPODLEGŁEJ”.

Okazją do zorganizowania turnieju była 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Z inicjatywą zorganizowania zawodów wystąpił Samorząd Uczniowski Szkoły.

W ten sposób młodzież pragnęła przyłączyć się do ogólnopolskich obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości i zamanifestować swój patriotyzm.

Do sportowych zmagań zgłosiło się ponad 100 uczniów – 12 drużyn ( 8 drużyn chłopców i 4 drużyny dziewcząt ).

Organizatorem akcji był działający przy I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim

Uczniowski Klub Sportowy „Horyzont”.

Rolę sędziów pełnili nauczyciele wychowania fizycznego: Joanna Jaszcz – Dębska, Renata Wierzchowiska, Adam Pękała.

Po ponad 3 godzinnych zmaganiach zwycięzców nagrodzono pucharami udekorowanymi symbolicznymi biało czerwonymi wstążkami i pamiątkowymi dyplomami.

Dekoracji zwycięzców dokonali prezes U K S „Horyzont” – pan Mirosław Juszczyński i dyrektor szkoły pani Ewa Grodzka.

Zawody zrealizowano ze środków Powiatu Radzyńskiego.

 1. Pływacka Sztafeta Niepodległości.
 2. Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Radzyńskiego w Szachach.
 3. Mistrzostwa Powiatu w Piłkę Nożną Halową Dziewcząt i Chłopców Licealiada 2018/2019
 4. Licealida 2018/2019 – Pływanie indywidualne – etap rejonowy
 5. Mikołajkowy Turniej Szachowy i Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców
 6. Mecz towarzyski w koszykówkę chłopców