30 czer
2016

REKRUTACJA 

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia (na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły):
1 lipca 2016 roku, godz. 10.00.

 

30 czer
2016

Odbiór świadectw maturalnych 

 

ABSOLWENCI – MATURZYŚCI 2016

Serdecznie zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych we wtorek , 5 lipca 2016 r. od godziny 11.00.

Świadectwa będą wydawane w sekretariacie szkoły. Jeżeli osobisty odbiór świadectwa nie jest możliwy, prosimy o wypełnienie załączonego upoważnienia dla osoby, która zgłosi się po odbiór świadectwa w waszym imieniu.

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO WYDRUKU

Dyrektor Szkoły
Ewa Grodzka

25 czer
2016

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 

 

23 czer
2016

Egzaminy poprawkowe

Harmonogram egzaminów poprawkowych 2016.
 

20 czer
2016

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016
odbędzie się w piątek 24 czerwca 2016 r.:
 

 1. godz.8.00 – Msza Św. dziękczynna w Kościele p.w. Św. Trójcy w Radzyniu Podlaskim
 2. godz.9.00 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w sali gimnastycznej I LO w Radzyniu Podlaskim
 3. godz.10.30 – 12.00 – Ostatnie lekcje z wychowawcami klas

Serdecznie zapraszamy Uczniów, Rodziców oraz Nauczycieli i Wychowawców.

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego
w Radzyniu Podlaskim

20 czer
2016

Konkursy powiatowe – gala

FOTORELCJA

Dyrekcja i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim dokonali podsumowania tegorocznej edycji konkursów powiatowych dla gimnazjalistów. Organizowane od lat konkursy mają na celu przede wszystkim rozwijanie zainteresowań młodzieży szkół gimnazjalnych matematyką oraz nauką języków obcych a także odkrywanie talentów uczniowskich w tych dziedzinach nauki. Konkursy cieszą się zainteresowaniem uczniów, o czym świadczy ich liczny udział w eliminacjach. Laureaci musieli pokonać od 30 do nawet 140 swoich rówieśników. 20 czerwca 2016 w szkole odbyła się gala finałowa połączona z wręczeniem nagród laureatom. Gościem honorowym gali był Pan Lucjan Kotwica – Starosta Radzyński.

 

15 czer
2016

I Zjazd Absolwentów I LO

LISTY GRATULACYJNE

 
 

 

15 czer
2016

Czytamy

 

14 czer
2016

I Zjazd Absolwentów I LO

 

09 czer
2016

Wyniki II etapu Szkolnego Konkursu
Matematyczno-Informatyczno-Językowego

WYNIKI KOŃCOWE SZKOLNEGO KONKURSU
MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEGO
 

07 czer
2016

Wyniki I etapu Konkursu
Matematyczno-Informatyczno-Językowego

GRUPY ZAKWALIFIKOWANE DO ETAPU II
 

Etap II konkursu odbędzie się w środę, 8 czerwca 2016 r.
w sali nr 31 na 1, 2 i 3 godzinie lekcyjnej.
 

01 czer
2016

Ogromny sukces I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim

 

I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim zajęło 187 miejsce w Polsce i 14 miejsce w województwie lubelskim w Rankingu Liceów i Techników STEM Fundacji Perspektywy.

STEM – oznacza Science, Technology, Engineering, Mathematics czyli nauka, technologia, inżynieria i matematyka. Cytując za autorami kolejnego prestiżowego rankingu PERSPEKTYW – STEM to obszary kształcenia, przez które wiedzie najkrótsza droga do kariery w nauce i technice. Hasło STEM jest powszechnie znane w edukacji i gospodarce USA i innych krajów. Wiadomo tam, że bez dobrej edukacji w zakresie STEM nie ma innowacyjności, rozwoju i dobrobytu. Najwyższy już czas, żeby świadomość taka upowszechniła się również szeroko w Polsce.

Celem Rankingu Liceów i Techników STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka – a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.

Ranking wskazuje licea i technika, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia i mogą być inspirującym przykładem dla innych. Inicjatorzy rankingu są przekonani, że stanie się on rekomendacją zarówno dla kandydatów do szkół zainteresowanych naukami ścisłymi i technicznymi, jak i dla wiodących uczelni, ceniących absolwentów szkół ponadgimnazjalnych najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych.

Ranking Liceów STEM 2016 uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Ranking został oparty na trzech kryteriach:

 1. wynikach matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia oraz informatyka (50%);
 2. wynikach matury obowiązkowej z matematyki (25%);
 3. sukcesach szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych, odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM (25%).

W I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim od wielu lat 100% maturzystów zdaje z powodzeniem maturę z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i dostaje się na wybrane kierunki inżynierskie i nauk ścisłych na najlepszych uczelniach w kraju. Tylko w ubiegłym roku 30% absolwentów dostało się na politechniki, w tym 22 absolwentów na Politechnikę Warszawską, 10 na Politechnikę Lubelską, 13 do Wojskowej Akademii Technicznej (WAT). Wyniki Matur i losy absolwentów szkoły znajdą Państwo na stronie internetowej www.loradzyn.pl .

Gratulujemy Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom I LO w Radzyniu Podlaskim.

 

01 czer
2016

WYNIKI KONKURSU WIEDZY O FRANCJI 2016

Wyniki Konkursu Wiedzy o Francji
 

31 maj
2016

WYNIKI X POWIATOWEGO KONKURSU J. NIEMIECKIEGO

Wyniki X Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego
 

26 maj
2016

WYNIKI XIV KONKURSU ILORAZ

Wyniki XIV Konkursu Matematycznego ILORaZ
 

25 maj
2016

WYNIKI VIII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2015/2016

 1. I MIEJSCE – KONRAD GRUSZCZYŃSKI KL.IIIB – ZPO NR ,1 GIMNAZJUM NR 1 W MIĘDZYRZECU PODLASKIM
 2. II MIEJSCE – PRZEMYSŁAW ZIELANT KL.IA – GIMNAZJUM NR 1 IM. ORLĄT LWOWSKICH W RADZYNIU PODLASKIM
 3. III MIEJSCE – BARTOSZ ZABIELSKI KL.IIIA – GIMNAZJUM W BIAŁEJ

ROZDANIE NAGRÓD: 20 CZERWCA 2016, GODZ. 12.00, ILO W RADZYNIU PODLASKIM

25 maj
2016

Czytamy

10 czerwca o 10.00 uczniowie z całej Polski zbiorą się w swoich szkołach i będą wspólnie czytać – każdy to, na co ma ochotę. Przy organizacyjnej pomocy bibliotek stworzą niespotykaną dotąd ogólnopolską akcję, ustanawiając rekord czytania w jednym momencie. Nasza szkoła również włącza się w akcję. Zachęcamy do przyniesienia ze sobą jednej książki do czytania.

 

 

25 maj
2016

Programy profilaktyczne

Już od kilku lat w naszej szkole realizowany jest program “Wybierz Życie – Pierwszy Krok”. Jest to program profilaktyki raka szyjki macicy, skierowany do wszystkich uczniów klas I, ich rodziców i nauczycieli.

Rak szyjki macicy jest drugim najczęstszym (po nowotworach piersi) guzem złośliwym u kobiet w wieku 15-45 lat, powodującym co roku około 500 000 nowych zachorowań i 250 000 zgonów. Zachorowalność (ok. 3300 kobiet rocznie) i umieralność ( ok. 1800 kobiet rocznie) z powodu raka szyjki macicy w Polsce nie uległa istotnemu zmniejszeniu od 25 lat, a odsetek kobiet przeżywający 5 lat po rozpoznaniu tego nowotworu należy do najniższych w Europie i nie przekracza 50 %.

Główna przyczyną rozwoju raka szyjki macicy jest wcześniejsze, przetrwałe zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Przynajmniej połowa aktywnych seksualnie osób ma kontakt z tym wirusem.

Rak szyjki macicy poprzedzony jest zazwyczaj tzw. Stadiami przedrakowymi, które mogą utrzymywać się od 5 do 12 lat. Wczesne ich wykrycie daje szansę skutecznego leczenia.

Więcej informacji na stronie: www.pierwszykrok.pl

Kolejnym realizowanym programem profilaktycznym jest “ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Jego celem jest dostarczenie młodzieży rzetelnej i przydatnej życiowo wiedzy, zwłaszcza związanej z używaniem substancji psychoaktywnych: alkoholu, nikotyny, narkotyków. Wczesna dorosłość to czas, kiedy u młodych ludzi nasilają się zachowania ryzykowne. Wtedy właśnie więcej piją, intensyfikują palenie tytoniu, a nawet sięgają po narkotyki. Większość z nich w późniejszym okresie życia obniża poziom takich zachowań, ale niestety nie wszyscy. Cześć z nich nadal utrzymuje te ryzykowne zachowania, część niestety się uzależnienia.

Dzisiejsze okoliczności życia sprzyjają odsuwaniu się ludzi od siebie. Bycie w kontakcie, bycie razem, tworzenie wspólnoty może wymagać wysiłku, który bardzo się opłaca. Wciąż aktualne jest hasło: “Bliżej siebie, dalej od narkotyków”. Człowiek stale potrzebuje pewnego rodzaju azylu. Tym miejscem schronienia jest każda wspólnota, w której się uczestniczy. Chociaż Państwa dzieci są już niemal dorosłe, to nadal najważniejszym azylem jest dla nich rodzina.

 

22 maj
2016

Dzień Otwarty 2016

ZOBACZ FOTORELACJĘ

 

22 maj
2016

Harmonogram małych matur

HARMONOGRAM MAŁYCH MATUR 2016

 

18 maj
2016

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy Rodziców na ostatnią w bieżącym roku szkolnym wywiadówkę. Zebranie odbędzie się 20 maja 2016 r. (piątek). Wszystkie spotkania z wychowawcami rozpoczynają się o godz. 16.00 i odbędą się w wyznaczonych pracowniach.

Wśród omawianych tematów znajdą się m. in.: informacja o bieżących wynikach nauczania oraz o przewidywanych zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego a także informacja o przygotowaniach do Zjazdu Absolwentów.

Dyrekcja, Nauczyciele i Wychowawcy
I LO w Radzyniu Podlaskim

16 maj
2016

Dzień Otwarty w I LO

 

16 maj
2016

Sukcesy redaktorów bezMyślnika

Nasza gazetka szkolna po raz drugi z rzędu i trzeci raz w konkursie ANGORKI “POTĘGA PRASY” zajęła I miejsce w POLSCE. Gratulacje dla całej redakcji składamy na ręce redaktor naczelnej Karoliny Palicy oraz opiekunowi Pani Izabeli Świć.

Redakcję gazetki tworzą: Karolina Palica, Agata Grudzień, Anna Hukaluk, Kinga Sawicz, Aleksandra Rozwadowska, Kamil Siemionek, Weronika Purgał, Aleksandra Soczyńska, Julia Jankowska.

Indywidualny sukces odniosła również AGATA GRUDZIEŃ zajmując II miejsce w Polsce za tekst “Co je Drakula, obserwując kruki w górach”.

GRATULUJEMY.

 

11 maj
2016

Sukces uczniów I LO w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym

 

Kolejny już rok uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim biorą udział i odnoszą sukcesy w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Pangea, który jest organizowany przez Meridian International School w Warszawie we współpracy z Akademią Finansów i Biznesu Vistula.

Konkurs przeprowadzany jest w Niemczech, Polsce, Belgii, Danii, Portugalii, Francji, Irlandii, Włoszech, Litwie, Austrii, Szwecji, Szwajcarii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Czechach i na Węgrzech. W ostatniej edycji w Polsce wzięło udział ponad sto tysięcy uczniów z niemal 3500 szkół.

Również z I LO uczestniczyła rekordowaliczba uczniów, aż 103 osoby. Do finału zakwalifikowanizostali czterej uczniowie: Maciej Mazurek i Wojciech Niewęgłowski z klasy IIIB oraz Wojciech Matuszewski i Kamil Siemionek z klasy IIB.Wszyscy są uczniami klas matematyczno – fizyczno – informatycznych.

29 kwietnia 2016 roku odbył się finał w Warszawie na Akademii Finansów iBiznesu Vistula. Ze względu na odbywające się w tym samym dniu – uroczyste pożegnanie absolwentów 2016 – udział w finale wzięli tylko uczniowie klasy drugiej.

Ale warto było. W pierwszej dziesiątce najlepszych uczniów w Polsce znalazł się uczeń klasy II B Kamil Siemionek uzyskując jednocześnie tytuł laureata. Wojtekzajął 24 miejsce w Polsce. Gratulujemy Kamilowi i Wojtkowi oraz ich nauczycielce Pani Elżbiecie Szalast olbrzymiego sukcesu i życzymy kolejnych.

 

11 maj
2016

Merkury na tle Słonca – obserwatorium w I LO

Nie lada gratka dla pasjonatów astronomii z I Liceum Ogólnokształcącego
FOTORELACJA

9 maja o godz. 13.12 rozpoczęło się najważniejsze wydarzenie astronomiczne 2016 roku – tranzyt Merkurego przed tarczą Słońca. Merkury znalazł się w jednej linii z Ziemią i Słońcem, pomiędzy nimi. Dzięki temu mogliśmy być świadkami jego przejścia przed tarczą Słońca.Następna taka okazja zdarzy się dopiero za 16 lat. Niecodzienną atrakcję dla wszystkich chętnych uczniów sprawił Pan Leszek Szalast – nauczyciel fizyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim. Zaprosił uczniów na szkolne podwórko, gdzie przez profesjonalnie przygotowany teleskop mogli obserwować to wyjątkowe zjawisko. Wszyscy uczestnicy dzisiejszego unikalnego pokazu byli zachwyceni widokiem i dziękowali Panu Profesorowi za zorganizowanie jedynego w swoim rodzaju obserwatorium astronomicznego.

 

08 maj
2016

Warszaty dziennikarskie

FOTORELACJA
 

Wszyscy wiedzą, że “bezMyślnik” to szkolna gazetka młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim, która ma swoją siedzibę na ul. Partyzantów. Redaktorzy działają jednak również poza szkołą. Przecież praca w tzw. terenie jest wpisana w specyfikę aktywności dziennikarskiej. 26 kwietnia przedstawiciele redakcji (Karolina Palica, Anna Hukaluk, Agata Grudzień, Kamil Siemionek oraz opiekun Izabela Świć) odpowiedzieli na zaproszenie dyrekcji i uczniów Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu i przeprowadzili tam warsztaty dotyczące wywiadu. Licealiści pochwalili się dotychczasowymi sukcesami oraz podzielili się doświadczeniami związanymi z udziałem w konkursach ogólnopolskich. Redakcja “bezMyślnika” dziękuje za zaproszenie, niezwykle życzliwe przyjęcie oraz smaczny obiad. Jeszcze długo będzie wspominać tę wizytę.

 

05 maj
2016

Nowy plan

W zakładce plan lekcji jest już zamieszczony nowy plan. W przypadku wyświetlania się nieaktualnych informacji, należy odświeżyć stronę (CTRL + R).

 

05 maj
2016

Święto Konstytucji 3 Maja

Uczniowie I LO w Radzyniu Podlaskim mieli okazję wysłuchać poezji i pieśni patriotycznych wykonanych na najwyższym poziomie artystycznym przez ich kolegów z różnych klas. Akademia szkolna z okazji Święta Konstytucji 3 Maja została przygotowana pod opieką merytoryczną Pani Ewy Skrzypczak – nauczycielki historii. Dziękujemy młodzieży oraz nauczycielom i wychowawcom za pielęgnowanie narodowych tradycji i wartości.

 

29 kwie
2016

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 2016 – FOTORELACJA 

 

28 kwie
2016

X Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego – Lista finalistów

LISTA FINALISTÓW
X POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

26 kwie
2016

Zaproszenie na POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 2016 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016 dla Maturzystów 2016 odbędzie się w piątek 29 kwietnia 2016 r.:

 1. godz.11.00 – Msza Św. w intencji Absolwentów w Kościele p.w. Św. Trójcy w Radzyniu Podlaskim
 2. godz.12.00 – Uroczyste Pożegnanie Absolwentów 2016 w sali gimnastycznej I LO w Radzyniu Podlaskim
 3. godz.13.15 – Ostatnie lekcje Absolwentów z Wychowawcami Klas

Serdecznie zapraszamy Absolwentów, Rodziców oraz Nauczycieli i Wychowawców.

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego
w Radzyniu Podlaskim

 

25 kwie
2016

Las pełen energii

ZOBACZ FOTORELACJĘ
 

Uczniowie I LO posadzili 2,5 tys. drzew

“LAS PEŁEN ENERGII” pod takim hasłem w środę 20 kwietnia 2016 r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim uczestniczyli w drugiej edycji akcji prowadzonej przez PGE Dystrybucja S.A. we współpracy z Lasami Państwowymi reprezentowanymi przez Nadleśnictwo Radzyń Podlaski.

Akcja ma charakter proekologiczny i wychowawczy, a polega na sadzeniu lasu przez młodzież. Do akcji szkoła została włączona po raz pierwszy w ubiegłym roku przez Nadleśnictwo Radzyń Podlaski i PGE Dystrybucja – oddział Lublin. Jest to jednocześnie forma kontynuacji trwającej od kilku lat współpracy liceum z Nadleśnictwem. W tym roku został posadzony młodnik drzew liściastych w Płudach (około 2,5 tys. sadzonek: jarząb, głóg, śliwa ałycza, bez, trzmielina klon-jawor, lipa). W działaniach proekologicznych brali udział nie tylko uczniowie, leśnicy i energetycy, ale także władze lokalne, dyrekcja szkoły oraz wychowawcy i opiekunowie młodzieży. W akcji uczestniczyli uczniowie z klas 1B,1D,1CE.

Młodzież wykonywała powierzone zadania bardzo chętnie, “las był pełen energii”, a efekty pracy były widoczne już po kilku godzinach i pozostaną na długo. Uczniowie od organizatorów przedsięwzięcia otrzymali pamiątkowe gadżety: długopisy, przywieszki i taśmy odblaskowe oraz foldery wydane przez Nadleśnictwo Radzyń Podlaski.

Na zakończenie pracy odbył się poczęstunek sponsorowany przez PGE, czyli tradycyjne kiełbaski pieczone nad ogniskiem, pączki, herbata oraz napoje. Spożywany na łonie natury i w dobrym towarzystwie smakował wyjątkowo.

Uczniowie swoją postawą i zaangażowaniem udowodnili, że troszczą się o środowisko lokalne i dbają o zasoby naturalne naszej planety. Akcja sadzenia drzew była również elementem uczestnictwa I Liceum Ogólnokształcącego w obchodach Światowego Dnia Ziemi.

 

25 kwie
2016

I MISTRZOSTWA SZKOŁY W PŁYWANIU

ZOBACZ FOTORELACJĘ
 

Od kilku lat w I LO w Radzyniu Podlaskim prowadzone są zajęcia sportowo – rekreacyjne na basenie połączone z nauką pływania. Od 1 marca 2016 roku oprócz zajęć typowo rekreacyjnych prowadzona jest nauka pływania z instruktorem.

Celem w/w zajęć była między innymi popularyzacja pływania, propagowanie aktywnego stylu życia, popularyzacja aktywnych form wypoczynku w czasie wolnym od zajęć, integracja środowiska uczniów I LO w Radzyniu Podlaskim.

Dnia 12 kwietnia 2016 roku zorganizowano I Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu. Przeprowadzono je na krytej pływalni AQua Miś w Radzyniu Podlaskim. Inicjatorem, organizatorem i głównym sędzią zawodów była nauczycielka wychowania fizycznego – Joanna Jaszcz – Dębska. Funkcje sędziów mierzących czas pełnili ratownicy MOS i R.

Oto wyniki zawodów:

25 m st. dowolnym dziewcząt

 1. 1 miejsce – Karolina Zielnik 18,72 s
 2. 2 miejsce – Edyta Machowska 20,31 s
 3. 3 miejsce – Ewa Lewczuk 20,93 s
 4. 4 miejsce – Klaudia Wajs 31,20 s
 5. 5 miejsce – Izabela Wajs 39,17 s

25 m st. dowolnym chłopców

 1. 1 miejsce – Jan Rybołowik 12,59 s
 2. 2 miejsce – Karol Smogorzewski 16,18 s
 3. 3 miejsce – Przemysław Musiatowicz 16,38 s
 4. 4 miejsce – Daniel Staranowicz 20,56 s
 5. 5 miejsce – Maciej Sierociński 21,38 s

25 m st. grzbietowym dziewcząt

 1. 1 miejsce – Ewa Dojlida 23,56 s
 2. 2 miejsce – Anna Dojlida 26,02 s

25 m st. grzbietowym chłopców

 1. 1 miejsce – Jan Rybołowik 17,53 s

25 m st. klasycznym dziewcząt

 1. 1 miejsce – Karolina Zielnik 25,19 s
 2. 2 miejsce – Anna Dojlida 25,97 s

25 m st. klasycznym chłopców

 1. 1 miejsce – Jan Rybołowik 18,29 s
 2. 2 miejsce – Tomasz Żelazowski 21,07 s
 3. 3 miejsce – Paweł Gomółka 23,12 s

50 m st. dowolnym dziewcząt

 1. 1 miejsce – Karolina Zielnik 41,62 s

50 m st. dowolnym chłopców

 1. 1 miejsce – Jan Rybołowik 29,19 s
 2. 2 miejsce – Karol Smogorzewski 39,79 s
 3. 3 miejsce – Przemysław Musiatowicz 40,97 s
 4. 4 miejsce – Maciej Sierociński 45,94 s
 5. 5 miejsce – Daniel Staranowicz 50,25 s

50 m st. klasycznym chłopców

 1. 1 miejsce – Tomasz Żelazowski 44,75 s
 2. 2 miejsce – Paweł Gomółka 52,22 s

Zawodnicy walczyli nie tylko o poprawę swoich rekordów życiowych ale równocześnie jako pierwsi w historii I LO ustanowili rekordy szkoły.

Tytuł najlepszej zawodniczki mistrzostw i pamiątkową statuetkę zdobyła Karolina Zielnik, która pokonała swoje rywalki we wszystkich kategoriach.

Tytuł najlepszego zawodnika mistrzostw i pamiątkową statuetkę zdobył bezkonkurencyjny Jan Rybołowik.

Słodkie upominki dla wszystkich zawodników ufundowała firma Doktor Gerard.

Joanna Jaszcz – Dębska

 

24 kwie
2016

Konkurs matematyczno-informatyczno-językowy 

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM

 

19 kwie
2016

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

13 kwietnia – w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – społeczność I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim oddała hołd wszystkim ofiarom tego straszliwego mordu. Wiosną 1940 roku NKWD rozstrzelało ponad 21 tysięcy obywateli Polski, w tym ponad 10 tysięcy oficerów Wojska Polskiego i Policji. Najwierniejszym synom Rzeczypospolitej sowieccy zbrodniarze skrępowali z tyłu ręce i odebrali życie w bestialski sposób, strzałem w tył głowy. Pogrzebali ich anonimowo w zbiorowej mogile i skazali na zapomnienie. Rodzinom odebrano prawo do żałoby. O zbrodni nie wolno było mówić. Władze ZSRR przyznały się do niej dopiero po 50 latach kłamstw i zaprzeczeń – w kwietniu 1990 r.

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie z klas humanistycznych I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim i przedstawiciele Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej złożyli wieniec i zapalili znicze pod Krzyżem Katyńskim na Cmentarzu Komunalnym.

Dyrektor Szkoły – Ewa Grodzka – przypomniała zebranym o tragedii i cierpieniu Polaków, które Św. Jan Paweł II porównał do Golgoty – Golgoty Wschodu – Golgoty Polskiego Narodu. Pani Dyrektor przedstawiła zebranym kolejne etapy powstawania szczególnego miejsca pamięci. które powstało z inicjatywy dyrekcji, nauczycieli historii i księży katechetów z I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim oraz życzliwości i pomocy władz i mieszkańców Radzynia.

W kwietniu 2009 r. został posadzony Dąb Pamięci. Jeden z 21 tysięcy 857 dębów posadzonych w ramach Ogólnopolskiego Programu KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, który w 2008 r. został objęty honorowym patronatem przez ówczesnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – prof. Lecha Kaczyńskiego. Celem Programu było uczczenie pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu.

Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden DĄB to jedno nazwisko. Radzyński Dąb rośnie ku pamięci porucznika Tadeusza Borkowskiego, ur. w 1913 r. w Jaskach koło Radzynia Podlaskiego, zamordowanego 9 kwietnia 1940 r. Dąb posiada certyfikat o numerze 778.

W kwietniu 2012 r. powstała Tablica Pamiątkowa z nazwiskiem Porucznika Tadeusza Borkowskiego.

11 kwietnia 2014 r., w kolejną rocznicę ujawnienia zbrodni katyńskiej Krzyż Katyński poświecił Ksiądz Prałat Roman Wiszniewski – Proboszcz Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Dziekan Dekanatu Radzyńskiego. Uczniowie przedstawili biografię porucznika Tadeusza Borkowskiego i uczcili jego pamięć minutą ciszy.

Na zaproszenie Dyrekcji i Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej przy I LO na uroczystość przybyła pani Halina Padjas, córka porucznika Tadeusza Borkowskiego.

Podczas kameralnego spotkania w szkole – państwo Padjasowie podzielili się z młodzieżą wspomnieniami o ojcu. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję, wysłuchać lekcji żywej historii, wzbogaconej zdjęciami i oryginalnymi dokumentami, będącymi pamiątkami po por. Borkowskim. Pomysłodawczynią i organizatorką spotkania była pani Monika Nowicka – nauczycielka historii i opiekun Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej przy I LO.

 

19 kwie
2016

Uczniowie I LO zdobyli tajemnicze tytuły KAONA i TAONA

21 marca 2016 r. odbył się finał 14 edycji POLSKO-UKRAIŃSKIEGO KONKURSU FIZYCZNEGO “LWIĄTKO 2016”. Znamy już wyniki w kategorii najstarszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Tajemnicze tytuły zdobyli (znani już jako finaliści Olimpiady Astronomicznej):

Jakub Bilski – KAON
Michał Kołodziej – TAON

Są to honorowe tytuły dla najlepszych zawodników.

Konkurs Lwiątko wzorowany jest na popularnym matematycznym Kangurze. Polega na rozwiązaniu 30 zadań, należy następnie wybrać jedną z pięciu odpowiedzi. Jest na to 75 minut, zatem tempo pracy jest duże i niewątpliwie trzeba być świetnym fizykiem, aby poradzić sobie z zadaniami.

Konkurs po raz pierwszy zorganizowali w 2001 roku nauczyciele “uniwersyteckiego” liceum we Lwowie. Nazwa LWIĄTKO, po ukraińsku LEVENJA, pochodzi właśnie od Lwowa. W 2003 roku konkurs zorganizowany został w Polsce przez I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie. Od tego czasu startują w nim uczniowie z naszego liceum i zdobyli już wiele tytułów TAONA. Tytuł KAONA uzyskaliśmy po raz pierwszy. Gratulujemy uczniom i ich nauczycielowi Panu Leszkowi Szalastowi.

 

17 kwie
2016

Uczniowie z I LO w Radzyniu Podlaskim ponownie na wymianie młodzieży w Niemczech

PRZECZYTAJ O WIZYCIE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI I LO W TUTTLINGEN
 

ZOBACZ RELACJĘ FOTOGRAFICZNĄ Z WYJAZDU
 

 

15 kwie
2016

Przyszli lekarze – uczniowie z I LO – na Uniwersytecie Medycznym

ZOBACZ FOTORELACJĘ
 

W dniu 12 kwietnia 2016 roku – przyszli lekarze – czyli uczniowie klas biologiczno – chemiczno – fizycznych: IA i IIA I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim uczestniczyli w Dniu Otwartym zorganizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Na powitanie w holu Collegium Maius przy ul. Jaczewskiego 4 czekała na nich bardzo bogata oferta stoisk przygotowanych przez różne wydziały, koła naukowe, organizacje studenckie. Uczniowie samodzielnie zmierzyli się z techniką szycia chirurgicznego, intubacji, gipsowania. Z ogromną uwagą i zainteresowaniem odkrywali tajniki anatomii obserwując gotowe preparaty anatomiczne bądź naturalne narządy – serce, płuca nerkę. Przyszłym żakom zaproponowano także udział w warsztatach pierwszej pomocy, pokazy kosmetologiczne, dietetyczne, interesujące wykłady. Skorzystali także z zaproszenia do jednego z najnowocześniejszych laboratoriów Lubelszczyzny w Zakładzie Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych. Miejmy nadzieję, że dokonał się pierwszy krok w kierunku wymarzonych studiów medycznych, czego życzą opiekunowie – wychowawcy klas Beata Jesionek i Anna Grochowska.

 

15 kwie
2016

4 kwietnia – Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt

ZOBACZ FOTORELACJĘ
 

Po raz pierwszy w naszej szkole obchodzony był Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt. Z inicjatywy Anny Sobolewskiej z klasy III a przeprowadzona została akcja wsparcia Radzyńskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Zwierząt “Podaj Łapę”. W tym celu zorganizowano sprzedaż ciast oraz zbiórkę karmy. Anię wspierały Dominika Kwiatek, Karolina Palica oraz Olga Szewczyk. Przeprowadzona akcja miała też charakter informacyjny. Uczniowie mogli dowiedzieć się więcej o pracy stowarzyszenia, podejmowanych inicjatywach na rzecz pomocy zwierzętom. Uczniowie naszej szkoły chętnie włączyli się do tej akcji, ze sprzedaży ciasta uzyskano 234,90 zł, a klasa I ce zebrała na ten cel 100 zł. Wszystkie pieniądze zostały wpłacone na konto stowarzyszenia, a zebrana karma przekazana dla ich podopiecznych.
DZIĘKUJEMY!

 

13 kwie
2016

Odpowiedzi do zadań z konkursu ILORaZ

Odpowiedzi do zadań z pierwszego etapu
XIV Powiatowego Konkursu Matematycznego ILORaZ

 

12 kwie
2016

Pierwszoklasistka z I LO już ma indeks na studia

Wszyscy wiemy, jak ważną umiejętnością jest poprawne posługiwanie się językiem ojczystym. Człowiek, który chce być postrzegany jako kulturalny i wykształcony, niewątpliwie powinien dbać o to, jak się wypowiada. Z tajnikami mowy polskiej mogli się zmierzyć uczniowie szkół średnich 7 kwietnia 2016 w czasie IV Wojewódzkiego Konkursu Poprawności Językowej “Mówię i piszę po polsku”, zorganizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie. Honorowy patronat nad imprezą objęli: Lubelski Kurator Oświaty, Katedra Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wojewoda Lubelski i Starosta Krasnostawski. W finale konkursu brały udział dwie uczennice I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim: Julia Kłos z kl. I b, przygotowywana przez p. Renatę Kwaseki Adrianna Gawryszuk z kl. I d, przygotowywana przez p. Małgorzatę Wójcik. Pomimo że dyktando i test poprawnościowy były najeżone trudnościami, przedstawicielki powiatu radzyńskiego poradziły sobie z nimi bardzo dobrze. Julia Kłos uzyskała 10. wynik, a Adrianna Gawryszuk okazała się prawdziwą mistrzynią ortografii i znalazła się w ścisłej czołówce, zajmując II miejsce. Laureatka otrzymała cenną nagrodę rzeczową oraz indeks na wybrany kierunek studiów prowadzonych przez Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

10 kwie
2016

Wyniki konkursu na projekt plakatu

W dniu 06.04.2016r. zostali wyłonieni zwycięzcy w konkursie na projekt plakatu o tematyce antynikotynowej. Konkurs polegał na zaprojektowaniu w programie graficznym plakatu przedstawiającego zły wpływ tytoniu na zdrowie i życie palących. Decyzją jury konkursu miejsce I zajął Paweł Pulik – uczeń klasy IIIEmiejsce II Adam Niewęgłowski – uczeń klasy IIIF. Jury przyznało też dwa wyróżnienia dla uczniów klasy IIIF – Łukasza Adamskiego oraz Jakuba Gadzały. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy sukcesów! Konkurs zorganizowały mgr Monika Rączka – pedagog szkolny oraz mgr Monika Kowalik – nauczycielka informatyki.

ZOBACZ GALERIĘ PRAC KONKURSOWYCH

 

08 kwie
2016

Przedszkolaki w Liceum

W dniu 5.03.2016 z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci, nauczyciele bibliotekarze z I Liceum Ogólnokształcącego – Aleksandra Pawlak-Karczewska, Katarzyna Skrzeczkowska i Ewa Stasiak zaprosiły przedszkolaki z grupy “Kubusie” z przedszkola miejskiego wraz z wychowawcami – Agnieszką Kowalczyk i Agatą Osak. Uczennice klas III I LO – Kinga Sawicz i Magdalena Kępińska czytały bajki dla dzieci. Przedszkolaki recytowały wierszyki i śpiewały piosenki. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

 

05 kwie
2016

Uczniowie z naszego liceum na wymianie młodzieży w Niemczech

22-osobowa grupa uczniów z naszej szkoły przebywa obecnie w Tuttlingen w Niemczech. Uczniom towarzyszy Pani Dyrektor Ewa Grodzka, Pani Iwona Kożuch i Pan Zbigniew Jesionek. Zostali bardzo serdecznie przyjęci. O szczegółach opowiedzą po powrocie.

www.ohg.tut.schule-bw.de

 

05 kwie
2016

“Gamarjoba!” (Dzień dobry!)
AIESEC w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim 

FOTORELACJA

W dniach 21.03 – 01.04.2016 r. I Liceum Ogólnokształcące gościło studenta wolontariusza z Tibilisi w Gruzji – Giorgi’egoBalakhadze. Giorgi odwiedził Radzyń Podlaski w ramach projektu edukacyjnego “World Talks” prowadzonego przez międzynarodową organizację AIESEC umożliwiającą studentom z całego świata udział w programie wolontariatu i praktyk studenckich. Celem projektu jest promowanie postawy tolerancji, otwartości wobec różnych kultur, odrzucenie stereotypów na rzecz współpracy międzykulturowej oraz podejmowanie przez młodych ludzi inicjatywy w środowisku lokalnym.

Giorgi w ciekawy i atrakcyjny sposób przeprowadził cykl lekcji dla licealistów w języku angielskim, podczas których wykorzystywane były różne metody, m.in. elementy wykładu, dyskusji oraz zajęć interaktywnych z wykorzystaniem przedmiotów przywiezionych z Gruzji oraz prezentacji multimedialnych na temat geografii, historii i kultury tego pięknego kraju.

Uczniowie mieli okazję podziwiać zdjęcia najpiękniejszych widoków w Gruzji, nauczyć się podstawowych zwrotów w języku gruzińskim, usłyszeć tradycyjną muzykę gruzińską, dowiedzieć się wielu ciekawostek kulturowych dotyczących Gruzji – kraju słynącego z przepięknych górskich krajobrazów, wyśmienitych win oraz potraw, takich jak “chinkali” (pierożki z nadzieniem mięsnym) oraz “chaczapuri” (placek z serem).

Zajęcia z Giorgi’m cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Jak sami licealiści przyznają, tego typu spotkania są bardzo potrzebne. Dzięki nim uczniowie nie tylko poznają lepiej dalekie kraje, nawiązują nowe przyjaźnie, ale mają też okazję podwyższyć swoje kompetencje językowe.

Z dwutygodniowego pobytu w Radzyniu Podlaskim Giorgi zabierze ze sobą same dobre wspomnienia i doświadczenia. Czas Świąt Wielkanocnych spędził u rodziny goszczącej, Państwa Grudniów, którym I LO pragnie serdecznie podziękować za okazaną staropolską gościnność i współpracę.

Nowym doświadczeniem dla Giorgi’ego było również wystąpienie podczas otwartego spotkania w Kawiarni artystycznej Kofi&Ti, 30.03.2016 r., dzięki uprzejmości Pana Jakuba Jakubowskiego, który zaangażował się we współorganizację wydarzenia. Podczas spotkania Giorgi opowiedział o swojej ojczyźnie z troszkę innej perspektywy, zwracając uwagę na sytuację polityczną swojego kraju. Spotkanie z Giorgi’m utwierdziło wszystkich w przekonaniu, że Gruzję warto odwiedzić.

26 marca
2016

Anna Hukaluk Laureatką Olimpiady Wiedzy o Mediach

Media to obecnie IV władza. Większość z nas wie, jakie jest jej znaczenie, lecz niewielu zna jej działanie. Okazało się, że Anna Hukaluk poznała tę tajemnicę niemal perfekcyjnie, co udowodniła biorąc udział w II edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach i zdobywając indeks. Ania jest uczennicą III klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim. 18 marca sprawdziła swoje umiejętności i wiedzę o mediach podczas testu na etapie centralnym, który odbył się w gmachu Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. Ta część olimpiady zakończyła się sukcesem uczennicy naszego liceum. Anna Hukaluk zdobyła tytuł laureata II edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach oraz indeks na kierunek ” Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” na wybranej uczelni spośród 16 w całym kraju. Ania przygotowywała się do olimpiady pod troskliwym okiem Pani Izabeli Świć – nauczycielki języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim. Serdecznie gratulujemy uczennicy i nauczycielce.

 

 

26 marca
2016

Wyróżnienie dla uczennicy I LO

21 marca 2016 roku w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie odbył się finał XXXVI Konkursu Czytelniczego pt. “J.I. Kraszewski – jego życie i dzieło”adresowanego do uczniów lubelskich szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o życiu i twórczości J.I. Kraszewskiego, budzenie zainteresowań imponującym dorobkiem artystycznym pisarza. Uczennica klasy Ice I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim Monika Osak pod opieką Pani Małgorzaty Wójcik zdobyła w nim wyróżnienie. 20 finalistów odpowiadało pisemnie na bardzo szczegółowe pytania. W oczekiwaniu na wyniki uczestnicy wraz z opiekunami wzięli udział w koncercie fortepianowym zorganizowanym przez Dyrekcję Muzeum w Romanowie.

 

 

22 marca
2016

Wesołego Alleluja!

 

20 marca
2016

Konkurs plastyczny

 

20 marca
2016

Tydzień z Internetem 2016

W dniu 17 marca w Bibliotece Miejskiej im. Z. Przesmyckiego odbyło się spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenta Włodzimierzem Kowalikiem na temat bezpiecznych zakupów w sieci pod hasłem Bezpieczny E Konsument. Uczestnikami spotkania byli nauczyciele: Katarzyna Skrzeczkowska, Aneta Tomaszuk, Aleksandra Pawlak-Karczewska oraz uczniowie klas IIIe i IIIf
I Liceum Ogólnokształcącego. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzieli się:

 1. Jak bezpiecznie zarządzać swoimi danymi.
 2. Jak sprawdzić wiarygodność sklepów internetowych.
 3. Kto może pomóc w dochodzeniu swoich praw.

 

17 marca
2016

Zebranie z rodzicami

Najbliższe zebranie rodziców odbędzie się 21 marca 2016 r. (poniedziałek) według następującego harmonogramu:

 1. Godz. 16.00 – Zebranie ogólne rodziców uczniów klas I II z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas i nauczycielami w małej sali gimnastycznej. Temat szkoleniowy przygotowany przez psychologa z Poradni Psychologiczno Pedagogiczej: Zagrożenia XXI wieku dotyczące młodzieży. Po spotkaniu ogólnym zebrania z wychowawcami w salach lekcyjnych (około godz. 17.00).
 2. Godz. 16.00 – Zebranie rodziców uczniów klas III z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Obecność rodziców na zebraniu jest obowiązkowa.

13 marca
2016

Telekonferencja z udziałem uczniów I LO

ZOBACZ FOTORELACJĘ
 

W czwartek 10 marca uczniowie klasy 2b I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim wzięli udział w wykładzie prowadzonym w czasie rzeczywistym w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Wykład zatytułowany “Kto pyta nie błądzi – podstawy zapytań w języku SQL” prowadził mgr inż. Andrzej Ptasznik, wykładowca WWSI. Była to pierwsza część zapowiadanej serii wykładów realizowanych w formule telekonferencji z wykorzystaniem środowiska LYNC w ramach projektu IT-Szkoła, w którym I LO uczestniczy od początku. Podczas takich zajęć uczestnicy nie tylko oglądają i słyszą to, co przedstawia prowadzący, ale także mogą zadawać pytania i komunikować się z innymi. Jest to coraz bardziej popularna forma kształcenia na odległość wykorzystywana przez uczelnie na całym świecie.
Nowatorskie zajęcia zorganizowała w ILO nauczycielka informatyki Anna Tracz.

 

07 marca
2016

Konkurs na plakat

02 marca
2016

Rekolekcje

Rekolekcje w Wielkim Poście 2016 roku w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim odbędą się w dniach 13-15 marca 2016 r. Msze Święte z nauką dla młodzieży zostaną odprawione w poniedziałek i wtorek o godz. 16.30

24 luty
2016

Ferie z grami komputerowymi

ZOBACZ FOTORELACJĘ

19 lutego 2016 r. w I Liceum Ogólnokształcącym odbyły się zajęcia “Programowanie gier komputerowych w Unity”. W spotkaniu uczestniczyło około 50 uczniów różnych szkół. Bogaty program imprezy składał się z 4 paneli. Pan Marcin Król, absolwent I LO, specjalista IT przybliżył zagadnienia związane z narzędziami do pracy zespołowej wykorzystywanymi do tworzenia oprogramowania oraz etapy przygotowania, metody testowania, sposoby promocji i dystrybucji gier komputerowych. Zaoferował także pomoc przy promocji gier stworzonych przez uczniów. Pan Marcin Włochaktywista branży informatycznej, twórca gier mobilnych, wykładowca radzyńskiej Future Design Academy, wraz z uczniami Arkadiuszem Mańko (ZSP) oraz Przemysławem Rolla (I LO) pokazali na żywo proces tworzenia gier w środowisku Unity. Jakub Klementewiczuczeń klasy 1b I LO podzielił się swoimi bogatymi doświadczeniami w programowaniu gier oraz tworzeniu grafiki komputerowej. Słuchacze mogli sprawdzić się w przygotowanych przez Jakuba grach oraz zdobyć nagrody w konkursach. Jakub jest autorem poradnika “Wprowadzenie do programowania gier komputerowych w Unity”, który otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania. Łukasz Król uczeń klasy 2b I LO, doświadczony twórca gier komputerowych, przeprowadził “na żywo” proces programowania jednej z popularnych gier. Pokazał jak wykorzystywać elementy środowiska Unity oraz wprowadzać własny kod. Prelegenci przygotowali konkursy z nagrodami, o które uczestnicy mogą walczyć przez kolejne dni ferii zimowych. W przerwie uczestnicy posilili się pyszną pizzą ufundowaną przez Pizzerię Królewską oraz pasztecikami z soczewicą, przygotowanymi przez Panie ze stołówki przy I LO. Na koniec rozlosowano liczne upominki: słuchawki, pamięci przenośne, kubeczki, długopisy itp. Zainteresowanie uczniów przedstawianymi zagadnieniami pozwala mieć nadzieję, że zamienią bierne korzystanie z gier na własną, twórczą pracę w tej dziedzinie IT i poszerzą grono młodych polskich programistów. Spotkanie zorganizowała Anna Tracz – nauczycielka informatyki w I LO przy pomocy uczniów klasy 2b. Wydruk materiałów, zakup upominków oraz poczęstunek zawdzięczamy naszym sponsorom, którym serdecznie dziękujemy.

16 luty
2016

Rekolekcje

Rekolekcje wielkopostne dla uczniów I LO odbędą się w dniach 21-24 lutego 2016 r. w Parafii Św. Trójcy w Radzyniu Podlaskim.

15 luty
2016

Konkurs Wiedzy o Życiu i Dokonaniach Pana Profesora Rudolfa Probsta

RELACJA FOTOGRAFICZNA

Konkurs został zorganizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim. Skierowany był do młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu radzyńskiego. Data konkursu została ustalona nieprzypadkowo na 14 lutego, tzn. w I Rocznicę Śmierci Pana Profesora Rudolfa Probsta (13.02.2015) oraz w dniu 74 Rocznicy Powstania Armii Krajowej. Konkurs wpisał się w cykl imprez poświęconych pamięci bohatera wojennego, pedagoga, wychowawcy młodzieży, dyrektora i budowniczego liceum. Do konkursu przystąpiło łącznie 51 uczniów, którzy reprezentowali Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim, Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim, Gimnazjum im. hm. M. St. Lisowskiego w Czemiernikach, Gimnazjum w Kąkolewnicy, Technikum im. W. Witosa w Woli Osowińskiej oraz I LO w Radzyniu Podlaskim. Uczestnicy rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 30 zadań oraz odpowiadali na 10 otwartych pytań. Laureaci Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym. Przewodniczącym Komisji Konkursowej i autorem testu był Pan Tadeusz Pietras. Nagrody wręczyła Pani mgr Ewa Grodzka – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim. Honorowymi Gośćmi Konkursu byli: Pani Małgorzata Łysik – córka Pana Profesora Rudolfa Probsta, Pani Anna Łysik – wnuczka Profesora oraz Pan Jerzy Domański – prezes Radzyńskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Przed ogłoszeniem wyników Konkursu jego uczestnicy wysłuchali koncertu piosenek patriotycznych w wykonaniu Weroniki Maciejewskiej oraz Weroniki Purgał z klasy II g w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim.

15 luty
2016

I Memoriał Pływacki im. Rudolfa Probsta

RELACJA FOTOGRAFICZNA

Dnia 12.02.2016 r. na gościnnym basenie Aqua Miś odbył się I Memoriał Pływacki im. Rudolfa Probsta. Organizatorem imprezy było I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim. Uroczystość otworzyła Pani Ewa Grodzka – dyrektor szkoły, która poinformowała, że radzyńskie liceum całym cyklem wydarzeń pragnie uczcić pamięć wielkiego patrioty, bohatera wojennego, wspaniałego wychowawcy i miłośnika młodzieży, nauczyciela, zasłużonego dyrektora, budowniczego liceum a jednocześnie bardzo skromnego człowieka, który za życia pozostawał w cieniu a o jego zasługach głośno mówimy dopiero po Jego śmierci. Data wydarzeń została wybrana nieprzypadkowo. 13 lutego 2016 r. przypada pierwsza rocznica śmierci Pana Profesora.

Gośćmi honorowymi memoriału były córka i wnuczka Pana Rudolfa Probsta – Panie Małgorzata i Anna Łysik. Radzyńskie liceum do udziału w memoriale zaprosiło wszystkie szkoły z miasta i powiatu radzyńskiego.

Na zaproszenie odpowiedziało 13 szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim, Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim, Szkoła Podstawowa w Białce, Szkoła Podstawowa w Żabikowie, Szkołą Podstawowa w Ulanie, Szkołą Podstawowa w Suchowoli, Gimnazjum nr 1 w Radzyniu Podlaskim, Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim, Gimnazjum w Białce, Gimnazjum nr 3 reprezentujące SOSW w Radzyniu Podlaskim oraz I LO i ZSP w Radzyniu Podlaskim.

Odpowiedzialna za organizację zawodów – Pani Joanna Jaszcz- Dębska informuje, iż łącznie w Memoriale wzięło udział 283 uczniów. Poprzez masowe uczestnictwo w imprezie młodzież oddała hołd i uczciła pamięć Pana Prof. Rudolfa Probsta. Organizatorzy dziękują Dyrekcji i Pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim za pomoc w przeprowadzeniu imprezy.

14 luty
2016

Dni Kultury 2016

09 luty
2016

Dzień Bezpiecznego Internetu

 

ZOBACZ FOTORELACJĘ

9 lutego 2016 r. w Dniu Bezpiecznego Internetu, w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim miała miejsce „światowa premiera” filmu o zagrożeniach w sieci.

Film przygotowała grupa uczniów w ramach projektu grupowego na lekcjach informatyki. Autorami dzieła są: Jakub Kołton, Maciej Sójka, Bartosz Bocheński, Karol Spozowski, Marta Kowalczyk i Emil Droś.

W dniu premiery film obejrzało około 200 uczniów I LO. Produkcja dostępna jest także w Internecie pod adresemhttps://youtu.be/wi23G7JYBpM

09 luty
2016

Wystawa książek

09 luty
2016

Dni Kultury

07 luty
2016

Zaproszenie

RUDOLF PROBST (1923-2015) – ŻYCIORYS, KTÓRY TRZEBA POZNAĆ

04 luty
2016

Sukcesy uczniów w LIX Olimpiadzie Astronomicznej

Jakub Bilski i Michał Kołodziej – uczniowie klasy trzeciej B (mat-fiz-inf) I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim – zakwalifikowali się do ścisłego finału LIX Olimpiady Astronomicznej. Znaleźli się tym samym w gronie 21 najlepszych znawców astronomii w Polsce. Serdecznie gratulujemy Uczniom i ich Nauczycielowi Panu Leszkowi Szalastowi. Życzymy dalszych sukcesów. Sięgnijcie po tytuł Laureatów!

20 stycz
2016

Ferie Zimowe 2016 w I LO

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele wszystkich typów szkół w powiecie radzyńskim!
Społeczność naszego Liceum przygotowała propozycję spędzenia wolnego czasu w przeddzień
i podczas Ferii Zimowych 2016.
Przygotowaliśmy następującą ofertę:

L.p. Data Wydarzenie Uwagi
1. 12.02.2016 I Memoriał Pływacki im. Rudolfa Probsta

>> WIĘCEJ INFORMACJI <<
Zawody odbędą się na basenie
“Aqua – Miś”.
Zgłoszenia szkół, uczniów
i opiekunów przyjmujemy do
8 lutego 2016 r.
2. 12.02.2016 Wernisaż wystawy poświęconej Panu prof. Rudolfowi Probstowi Wernisaż odbędzie się w Radzyńskiej Izbie Regionalnej o godz. 18.00. Zapraszamy gorąco!
3. 14.02.2016 Konkurs Wiedzy o Życiu i Dokonaniach Pana Prof. Rudolfa Probsta

>> REGULAMIN KONKURSU <<


karta zgłoszenia

karta indywidualnego zgłoszenia

“Byłem w Gestapo” – film

Materiały źródłowe – cz.1

Materiały źródłowe – cz.2

Materiały źródłowe – cz.3
Konkurs odbędzie się w I LO,
o godz. 11.00.
Obowiązuje termin zgłoszenia do 10 lutego 2016 r.
4. 17.02.2016 XII Zima w Mieście 2016>> WIĘCEJ INFORMACJI <<
Obowiązuje termin zgłoszenia do 10 lutego 2016 r.
5. 19.02.2016 Warsztaty informatyczne “Podstawy programowania gier komputerowych w Unity”


>> WIĘCEJ INFORMACJI <<
Obowiązuje termin zgłoszenia do 10 lutego 2016 r.

 

20 stycz
2016

Uczniowie z I LO z fizyką za pan brat

Z przyjemnością informujemy, iż ŁUKASZ KRÓL, KAMIL SIEMIONEKoraz BARTŁOMIEJ SZEWCZYK – uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim awansowali do II etapu IX Olimpiady “O Diamentowy Indeks AGH” w kategorii: fizyka. Olimpiadę objęli patronatem: Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz CERN. Jest to trzystopniowa ogólnopolska olimpiada. Laureaci przyjmowani są na studia w AGH z pominięciem procedury rekrutacyjnej. Jest o co powalczyć. Uczniom i ich nauczycielowi Panu Leszkowi Szalastowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

16 stycz
2016

W sztabie WOŚP w Radzyniu zakończono liczenie pieniędzy

 

W siedzibie sztabu WOŚP w I LO w Radzyniu Podlaskim zakończyliśmy liczenie pieniędzy z 24 Finału WośP.

Oto kilka informacji:

 1. W dniach od 10 do 13 stycznia 2016 r. komisja licząca pieniądze otrzymała 69 puszek.
 2. Najwięcej pieniędzy zebrała Aleksandra Skowron (puszka 16/3865) – była to kwota: 855,26 zł.
 3. Łącznie we wszystkich puszkach zawierających pieniądze ze zbiórki i z aukcji było 27 559 zł 44 gr (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć zł 44/100), w tym trzy puszki zawierające pieniądze z licytacji i zbiórki zawierają łącznie 8 034,67 zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w 24 Finał WOŚP, sponsorom, ofiarodawcom, organizatorom koncertu, artystom oraz wolontariuszom z I LO, ZSP, Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 2, Szkół w Czemiernikach, w Wohyniu, Szkole Podstawowej w Żabikowie oraz wolontariuszom dorosłym spoza szkół. Szefową radzyńskiego sztabu była Pani Aleksandra Kowalczyk.

 

09 stycz
2016

Pomagamy potrzebującym

 

07 stycz
2016

Sukcesy olimpijczyków

 

Już w najbliższy poniedziałek, 11 stycznia 2016 r. w Katowicach odbędą się zawody etapu okręgowego w ramach LIX Olimpiady Astronomicznej. Po przejściu dwustopniowych eliminacji aż 8 uczniów z I LO w Radzyniu Podlaskim zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu. Warto podkreślić, iż do zawodów II stopnia dopuszczono zaledwie 57 uczniów z całej Polski.

Miłośnikami astronomii, którzy po rozwiązaniu wielu skomplikowanych zadań teoretycznych oraz przeprowadzeniu obserwacji planet i gwiazd, awansowali do eliminacji okręgowych są: Jakub Bilski, Dominika Gomółka, Katarzyna Jabłońska, Anna Jesionek, Michał Kołodziej, Łukasz Król, Wojciech Matuszewski i Kamil Siemionek. Są oni uczniami klasy drugiej i trzeciej o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym. Uczniów do Olimpiady Astronomicznej przygotował Pan Leszek Szalast.

Z radością informujemy, iż do finałów okręgowych awansowali również uczniowie: Robert Gudelis w Olimpiadzie Języka Angielskiego (przygotowany przez Panią Małgorzatę Nadolną) oraz Bartłomiej Powałka – uczeń Pana Jacka Woźniaka w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Eliminacje okręgowe tych Olimpiad odbędą się także w styczniu 2016 r.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki.

 

05 stycz
2016

Uczennica I LO w ogólnopolskim finale Olimpiady Wiedzy o Mediach

18 grudnia 2015 roku w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbył się już drugi, tzn. okręgowy etap Olimpiady Wiedzy o Mediach. Decyzją Komitetu Okręgowego Anna Hukaluk – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim, nagrodzona na wcześniejszym etapie za pracę“Dziennikarz w służbie lokalnej społeczności”, zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiego. Anna znalazła się w dziesiątce najlepszych medioznawców w województwie lubelskim. Etap centralny olimpiady, w którym weźmie udział uczennica I LO, odbędzie się 18 marca 2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Będzie wówczas walczyła o jeden z 48 indeksów na kierunku dziennikarstwa, medioznawczym oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Celem Olimpiady Wiedzy o Mediach jest promocja wiedzy o środkach masowego przekazu oraz docenienie młodych pasjonatów dziennikarstwa, komunikacji społecznej i nowych mediów. Gratulujemy uczennicy oraz Pani Izabeli Świć, która przygotowała Anię do udziału w Olimpiadzie.

20 grud
2015

Życzenia świąteczne


 

13 grud
2015

Wywiadówka

Najbliższe zebranie rodziców odbędzie się 17 grudnia 2015 r. (czwartek) według następującego harmonogramu:

 1. Godz. 16.00 Zebranie rodziców uczniów klas I i II z wychowawcami w salach lekcyjnych.
 2. Godz. 16.05 Zebranie rodziców uczniów klas III z dyrekcją szkoły w małej sali gimnastycznej. Temat zebrania: Omówienie wyników matury próbnej.
 3. Godz. 16.45 Zebranie Rady Rodziców.
 4. Godz. 17.00 Zebranie rodziców uczniów klas III z wychowawcami w salach lekcyjnych.
 5. Ok. godz.17.40 Zebranie Komitetu Organizacyjnego Studniówki.

Obecność rodziców na zebraniu jest obowiązkowa.

Dyrektor Szkoły
mgr Ewa Grodzka

08 grud
2015

Koncert

Doroczny koncert charytatywny już w najbliższą sobotę
12 grudnia o 19 w Radzyńskim Ośrodku Kultury!
Zbieramy na Szlachetną Paczkę dla rodziny z okolic Radzynia.

Wystąpią:
Olga Szewczyk
Anna Mikitiuk
Liwia Wojtaś
Julia Jankowska
Aleksandra Słowikowska

Weronika Adamska
Michał Musiatowicz
Aleksandra Warpas
Mateusz Kuchciak
Wojciech “Molas” Gil
MOLL ASS BAND

Dobra muzyka gwarantowana!
Pamiętajcie: 12.12. 2015, godzina 19. Radzyński Ośrodek Kultury.
Zapraszamy!!!

 

04 grud
2015

I Zjazd Absolwentów I LO

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA NA ZJAZD ABSOLWENTÓW
POZOSTAŁE INFORMACJE
 

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA NA ZJAZD ABSOLWENTÓW
POZOSTAŁE INFORMACJE
 

04 grud
2015

Wyniki OLIMPIADY Wiedzy o Mediach

Znamy już wyniki pierwszego etapu OLIMPIADY Wiedzy o Mediach. Dwie uczennice I LO awansowały.

Komisja Konkursowa z Wydziału Nauk Społecznych KUL przekazała nam następującą informację:

“Dziękując za nadesłane prace, z przyjemnością możemy poinformować, że do drugiego etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach przechodzą:

Anna Hukaluk (I LO w Radzyniu Podlaskim)
Karolina Palica (I LO w Radzyniu Podlaskim)

Dodatkowo pragniemy poinformować, że Anna Hukaluk otrzymuje wyróżnienie”.

Test kolejnego etapu odbędzie się 18 grudnia 2015 r. w Auli im. Kard. Stefana Wyszyńskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Uczennicom Ani i Karolinie oraz ich nauczycielce Pani mgr Izabeli Świć z całego serca gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

02 grud
2015

Zagłosuj na Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami

Zagłosuj na “Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami” w plebiscycie TOP Regionu 2015

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK nr 21 przy I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim zachęca do głosowania na “Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami”- Skwer Podróżników w plebiscycie TOP Regionu 2015. Organizatorem konkursu, trwającego od 1 do 22 grudnia 2015 r., jest Regionalny Portal Informacyjnywww.podlasie24.pl i Katolickie Radio Podlasie.

Plebiscyt TOP Regionu 2015 organizowany jest w trzech kategoriach: “Inwestycja Roku 2015 w Regionie”, “Sportowiec i Wydarzenie Sportowe Roku 2015 w Regionie” oraz “Wydarzenie Kulturalne Roku 2015 w Regionie”. To właśnie w ostatniej z wymienionych kategorii nominowane zostały “Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami” – Skwer Podróżników w Radzyniu Podlaskim. Jest to wspólne przedsięwzięcie Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK nr 21 przy I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim i Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych, realizowane w 2015 r. we współpracy z Urzędem Miasta Radzyń Podlaski. Więcej o kandydacie można przeczytać na www.facebook.com/radzyn.spotkania.

W plebiscycie można głosować za pomocą formularza znajdującego się na stronie http://podlasie24.pl/top-regionu-2015.html. Na jego trzeciej stronie (pod pozycją numer 24) należy zaznaczyć właściwe pole. Aby głos był ważny, na końcu formularza, osoba głosująca musi podać swoje imię i nazwisko, numer telefon oraz wysłać formularz. Jedna osoba może oddać głos raz dziennie.

W tej samej kategorii co “Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami”- Skwer Podróżników w Radzyniu Podlaskim do konkursu nominowany został także koncert Promocyjny pierwszej płyty Kameralnej Orkiestry Akordeonowej “Arti Sentemo LIVE 2015”.

Robert Mazurek

 

29 list
2015

Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami

 

27 list
2015

Sztab WOŚP pierwszy raz w I LO!

Kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami!!! 10 stycznia 2016 Orkiestra zagra po raz 24. Jak co roku w naszym mieście organizujemy kwestę uliczną i koncert w Radzyńskim Ośrodku Kultury. Jednak po raz pierwszy sztab WOŚP zarejestrowany został przy I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim. Licealiści co roku stanowili liczną grupę wolontariuszy, która brała udział w miejskiej kweście i pomagała w organizacji koncertu. Pierwsze szlify zdobywaliśmy podczas poprzednich edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zasady działania Fundacji WOŚP poznaliśmy od kuchni biorąc udział w wyjazdach do jej siedziby w Warszawie. Nasza współpraca z Fundacją trwa od blisko dwudziestu lat. Mamy doświadczenie, gotowość i zapał do pracy, liczymy również na zaangażowanie wszystkich chętnych, którzy będą mogli poświęcić swój czas i energię w szczytnym celu.

Serdecznie zapraszamy inne szkoły do wzięcia udziału w tegorocznym finale.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem: 83 352 80 28 (I LO) lub 605 358 842 (Aleksandra Kowalczyk – szef sztabu) lub mailowo: sztabwosp@loradzyn.pl

Liczymy na współpracę!!!

25 list
2015

Rusza kolejna edycja Szlachetnej Paczki!!!

 

Podobnie jak w ubiegłych latach, również i w tym roku Szkolny Klub Wolontariusza przy I LO oraz społeczność naszej szkoły pragnie włączyć się do tej ogólnopolskiej akcji. Wybraliśmy już rodzinę, którą chcemy wspomóc. Zachęcamy wszystkie klasy do przyłączenia się do nas. Liczymy na waszą pomoc oraz zaangażowanie!!!

Jak? To proste. Jako klasa możecie zorganizować np. zbiórkę pieniężną (np. zamiast mikołajek klasowych). Oczekujemy na wasze wsparcie finansowe i rzeczowe. Przydadzą się produkty spożywcze o długim terminie przydatności, słodycze, chemia, zabawki, ubrania itp.

Zarezerwujcie sobie czas w sobotę 12 grudnia na nasz koncert charytatywny, który odbędzie się w Radzyńskim Ośrodku Kultury. Zobaczycie na scenie uczniów naszej szkoły.

W tym roku 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i po raz pierwszy sztab WOŚP został zarejestrowany przy naszej szkole. Kwesta – 10 stycznia 2016.

Szukamy wolontariuszy!!!
Kontakt: Aleksandra Kowalczyk (opiekun SKW)

 

23 list
2015

Sukcesy pływaków

 

FOTORELACJA Z ZAWODÓW

Od wielu lat w ramach działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Radzyniu Podlaskim prowadzona jest rywalizacja i klasyfikacja szkół w zakresie sportu szkolnego. Odbywa się ona w trzech kategoriach: szkoły podstawowe – Igrzyska, gimnazja – Gimnazjada, szkoły ponadgimnazjalne – LICEALIADA. W rywalizacji tej systematycznie i z sukcesami uczestniczy I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim, które dwa kolejne ostatnie lata zakończyło na pozycji lidera – zdobywając w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce.

Dnia 19.11.2015 roku odbyły się kolejne zawody w tej rywalizacji. Były to Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu. Rozegrano je na krytej pływalni AquaMiś w Radzyniu Podlaskim. Organizatorem imprezy były PSZS w Radzyniu Podlaskim i MOSiR w Radzyniu Podlaskim.

Reprezentanci I LO i tym razem odnieśli sukces. Zwyciężyli w kategorii drużynowej dziewcząt i chłopców.

Odnosili również sukcesy indywidualne w poszczególnych stylach pływackich:

50 m st. klasycznym dziewcząt:
Dominika Gomółka – I miejsce
Agnieszka Żelazowska – II miejsce
Agata Plewka – III miejsce

50 m st. klasycznym chłopców
Sebastian Kanatek – II miejsce

50 m st. grzbietowym dziewcząt
Anna Dojlida – I miejsce

50 m st. grzbietowym chłopców
Radosław Białek – III miejsce

50 m st. dowolnym dziewcząt
Karolina Zielnik – I miejsce
Ewa Dojlida – II miejsce

50 m st. dowolnym chłopców
Jan Rybołowik – I miejsce

W zwycięskich sztafetach pływackich I LO reprezentowali:

sztafeta dziewcząt:
A. Dojlida, E. Dojlida, D. Gomółka, A. Plewka, K. Zielnik, B. Kościuczyk, E. Machowska, A. Żelazowska, E. Lewczuk, K. Wajs, J. Wajs

sztafeta chłopców:
J. Rybołowik, T. Żelazowski, D. Staranowicz, P. Gomółka, P. Fręchowicz, R. Białek, J. Kot, A. Koza, K. Karpiński, M. Bajda, J. Gadzała

Udane występy reprezentantów I LO w Radzyniu Podlaskim przyniosły kolejne cenne punkty do klasyfikacji sportowej w sezonie 2015/2016.

Do zawodów młodzież przygotowała nauczycielka wychowania fizycznego Joanna Jaszcz-Dębska.

19 list
2015

Konkurs na projekt kartki od I LO

PRZECZYTAJ REGULAMIN KONKURSU
 

 

16 list
2015

Szafari 2015

 

FOTORELACJA

Już po raz drugi w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim odbyło się Szkolne Szafari, impreza, która ma na celu integrowanie społeczności szkolnej. Podczas piątkowego popołudnia młodzież, nauczyciele i rodzice mieli okazję spotkać się i spędzić wspólnie czas. Pretekstem do tego była wymiana ubrań, książek, biżuterii, gier komputerowych. Dodatkowymi atrakcjami były: pokaz makijażu (wykonywane przez p. Katarzynę Zielińską – profesjonalną kosmetyczkę oraz przez Kingę Sawicz – uczennicę), porady stylistki, których udzielała p. Beata Fijałek (na co dzień – sekretarz szkoły). Swoimi pasjami podzieliły się z nami p.Anna Tracz i p. Jolanta Sidor, które pokazały swoje rękodzielnicze cudeńka. W specjalnie na ten dzień przygotowanej “Kawiarence” można było napić się kawy i herbaty oraz spróbować pysznego ciasta, które upiekli chętni uczniowie i nauczyciele. Niepowtarzalnego klimatu dodawały zapalone świece i występy muzyczne. Zaśpiewała dla nas Katarzyna Jabłońska, z klasy II b, którą szczególnie oklaskiwali koledzy i koleżanki z klasy oraz wychowawca Jacek Woźniak. Kolejnym wykonawcą był tata naszej uczennicy, p. Radosław Grudzień, który wprowadził nas w refleksyjny nastrój doborem piosenek oraz pięknym wykonaniem. Na koniec wystąpił zespół, który tworzą Aleksandra Warpas, Wojtek “Molas” Gil i Mateusz Kuchciak. W tym składzie występują od niedawna, ale swym talentem zachwycili publiczność. W spotkaniu wziął udział także p. Adam Świć, który rozdał najnowsze wydanie Koziegorynku, w którym znalazły się wiersze naszych uczniów prezentowane podczas Wieczoru Poezji.

 

16 list
2015

Narodowe Święto Niepodległości 2015

 

FOTORELACJA

11 listopada miała miejsce szkolna akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Była to niezwykle dostojna uroczystość, w bardzo podniosłej atmosferze, dodająca skrzydeł i wzmacniająca poczucie dumy narodowej. Uczniowie pokazali nietuzinkowy talent, grali na instrumentach, śpiewali i recytowali po mistrzowsku.

 

15 list
2015

Certyfikat IT-Szkoła

 

Już po raz czwarty I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim znalazło się w gronie szkół wyróżnionych certyfikatem w rankingu projektu IT-Szkoła realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Utrzymujemy się w czołówce tego rankingu od kilku lat (http://it-szkola.edu.pl/ranking):

 1. 18 miejsce w Polsce (3 w województwie lubelskim) w roku 2013
 2. 22 miejsce w Polsce (3 w województwie lubelskim) w roku 2014
 3. 13 miejsce w Polsce (3 w województwie lubelskim) w roku 2015

Program IT Szkoła – największy polski program akademicki typu “outreach”, to internetowy, otwarty program studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W ramach studiów uczestnicy programu IT Szkoła otrzymują możliwość udziału w certyfikowanych kursach e-learningowych, wykładach stacjonarnych oraz w formacie DVD, konkursach tematycznych i akademickich kołach naukowych i innych przedsięwzięciach (http://it-szkola.edu.pl/projekt).

Ranking szkół ponadgimnazjalnych IT Szkoła jest sporządzany na podstawie pomiaru aktywności udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych kategoriach działań programu. Z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki współpracujemy od 7 lat – informuje Ewa Grodzka – dyrektor szkoły. Najpierw uczniowie pod opieką Pani Anny Tracz – nauczycielki informatyki w naszym liceum – uczestniczyli w podobnym projekcie pod nazwą Informatyka+, w ramach którego dwukrotnie wyjeżdżali na wykłady do siedziby uczelni w Warszawie.

W ciągu siedmiu lat współpracy uczniowie uzyskali setki certyfikatów ukończenia kursów, brali udział w większości konkursów i zdobywali cenne nagrody:

W 2012 roku – Kacper Troć – uczeń Pani Moniki Kowalik został laureatem konkursu “Magia Świąt” i otrzymał aparat fotograficzny wysokiej klasy.

W roku szkolnym 2013-2014 – Weronika Kopeć – uczennica Pani Anny Tracz zdobyła II Miejsce w Konkursie graficznym “Mój cyfrowy świat” (nagroda komputer Samsung Smart PC)

W roku szkolnym 2014/2015 w konkursie “Jak technologie zmieniają edukację?” w gronie 6 laureatów w Polsce znalazły się aż dwie uczennice I LO w Radzyniu Podlskim – Weronika Kopeć oraz Patrycja Stępniak – uczennice Pani Anny Tracz. Dziewczęta otrzymały nagrody w postaci dysków zewnętrznych o pojemności 1 TB.

Nauczycielka informatyki Pani Anna Tracz uczestniczyła w ramach tych projektów w kilkudniowych szkoleniach dla nauczycieli:Architektura i działanie sieci teleinformatycznych w 2011 r. oraz Elementy baz danych w nauczaniu w szkole ponadgimnazjalnejw 2012 r.

W projekcie biorą udział wszyscy chętni uczniowie klas z rozszerzonym programem informatyki i w każdym roku, po spełnieniu określonych wymagań uzyskują status studenta WWSI oraz dostęp do bezpłatnych zasobów DreamSpark firmy Microsoft.

Materiały, kursy i wykłady dostępne w projekcie są stale wykorzystywane w procesie nauczania informatyki w naszym Liceum i stanowią ważną część zasobów e-learningowych polecanych i udostępnianych naszym uczniom od wielu lat.

 

15 list
2015

Warsztaty dziennikarskie w I LO

 

FOTORELACJA
 

Jak napisać news? Gdzie znaleźć temat na ciekawy artykuł? Jakie są powinności dziennikarza? Na te i podobne pytania odpowiadał Maciej Wośko podczas warsztatów dziennikarskich zorganizowanych dla redakcji “bezMyślnika” 10 listopada w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim. Prowadzący zajęcia w Grupie Medialnej Fratria pełnił funkcję redaktora zarządzającego, a obecnie jest dyrektorem wydawniczym. Uczestniczył w przygotowaniu projektów redakcyjnych i wydawniczych wszystkich tytułów Fratrii – tygodnika “wSieci”, miesięczników “wSieci Historia”, “Gazety Bankowej” i “Frondy”. Od tego roku jest redaktorem naczelnym tygodnika “ABC”.

Na spotkaniu młodzież dowiedziała się jak wygląda praca w dużej redakcji, jakie niebezpieczeństwa czekają na piszących albo czy warto studiować dziennikarstwo. Jeszcze długo po warsztatach redaktor Wośko odpowiadał na pytania redaktorów “bezMyślnika”.

Dyrektor I LO Pani Ewa Grodzka informuje, iż warsztaty z naczelnym “ABC” wpisują się w plan pracy dydaktyczno-wychowawczej radzyńskiego liceum przyjęty w związku z “Rokiem Otwartej Szkoły” ogłoszonym przez MEN. Redaktor Maciej Wośko przyjechał do naszych uczniów na zaproszenie Pani Izabeli Świć – opiekuna redakcji szkolnej gazety “bezMyślnik”.

 

09 list
2015

Radzyński Tydzień Teatru

 

05 list
2015

Stypendia dla uczniów I LO

Z ogromną radością informujemy, iż Stypendium Prezesa Rady Ministrów w bieżącym roku szkolnym otrzymał Michał Kołodziej, uczeń klasy III B. Jednocześnie informujemy, iż Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim po raz pierwszy (ale na pewno nie ostatni) ufundowała Stypendium w nagrodę za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015. Stypendystką Rady Rodziców I LO została Anna Jesionek, uczennica klasy III B. Michałowi i Ani GRATULUJEMY uzyskania stypendiów i życzymy dalszych sukcesów.

W imieniu społeczności naszego Liceum
Ewa Grodzka
Dyrektor Szkoły

 

05 list
2015

Szafari

 

03 list
2015

Święto Drzewa

 

ZOBACZ FOTORELACJĘ

27 października I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim przeprowadziło VIII edycję “Święta Drzewa”. Z tej okazji odbyła się akcja sadzenia drzew przy ścieżce rowerowej. Wydarzenie to było kontynuacją działań ubiegłorocznych i nosiło nazwę “MOJEMU MIASTU. Posadzę drzewo”. Ze względu na to, że lato i jesień były bardzo suche, sadzenie drzew przesunięto z tradycyjnego 10 października na 27. Podczas tegorocznej akcji uczniowie klas 2B i 2D posadzili 60 klonów i 20 jarzębin. Drzewka rosną wzdłuż ścieżki rowerowej od strony ul. Leśnej aż do zalewu. Akcja sadzenia drzew jest owocem współpracy I LO z Nadleśnictwem Radzyń Podlaski(podarowanie szkole sadzonek drzew), Urzędem Miasta Radzyń Podlaski (transport sadzonek, nadzorowanie granic działki miejskiej, na której sadzono drzewka) oraz przedsiębiorstwa CMC Marynin sp. z o.o. (przygotowanie palików). Koordynatorem akcji z ramienia I LO była Barbara Jarmosiewicz – nauczyciel chemii.

 

03 list
2015

Wyjazd do Francji

W dniach 17- 23 października 2015 roku grupa 43 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim wraz z opiekunami: p. dyr. Ewą Grodzką, p. Ewą Skrzypczak, p. Tadeuszem Pietrasem oraz p. Anetą Tomaszuk, organizatorem tej wyprawy, uczestniczyła w wycieczce do Paryża we Francji.

Podczas trzech dni spędzonych w Paryżu zobaczyliśmy najciekawsze atrakcje miasta: Katedrę Notre- Dame, Centrum Pompidou, Łuk Triumfalny i Pantheon. Odwiedziliśmy grób Fryderyka Chopina na cmentarzu Pere- Lachaise oraz zaliczyliśmy spacer po Dzielnicy Łacińskiej, Polach Elizejskich i najnowocześniejszej dzielnicy miasta- La Defense. Nie zabrakło też miejsca dla słynnego kabaretu Moulin Rouge, Bazyliki Sacré-Coeur oraz dawnych pałaców królewskich: Luwru- obecnie jednego z największych muzeów świata, a także siedemnastowiecznej siedziby Ludwika XIV- Wersalu, w której przeszliśmy się słynnymi ogrodami ,,Króla Słońce”. Dużą ciekawość wzbudził rejs po Sekwanie oraz wjazd na Wieżę Eiffela, podczas którego podziwialiśmy panoramę miasta z wysokości 324 metrów.

Czwartego, ostatniego dnia pobytu, ujawniliśmy drzemiących w nas przedszkolaków i spędziliśmy cały dzień w Disneylandzie. Wieczorem wsiedliśmy do autokaru i zmęczeni, ale pełni niesamowitych wrażeń, po 24 godzinach jazdy, wróciliśmy do domu. Z niecierpliwością czekamy na następny taki wyjazd.

 

28 paźdz
2015

Zebranie z rodzicami

W czwartek, 29 października 2015r. odbędzie się zebranie wszystkich rodziców według następującego harmonogramu:

 1. godz. 16.00 – zebranie rodziców uczniów klas I i III z wychowawcami w salach lekcyjnych,
 2. ok. godz. 16.30 – zebranie Rady Rodziców
 3. godz. 17.00:
  – zebranie rodziców uczniów klas II z wychowawcami w salach lekcyjnych.
  – zebranie rodziców uczniów klas III z dyrektorem szkoły na temat organizacji próbnego egzaminu maturalnego oraz studniówki.

Ze względu na wagę omawianych spraw bardzo proszę o obecność na zebraniu rodziców wszystkich uczniów.

dyrektor szkoły
mgr Ewa Grodzka

 

08 paźdz
2015

Wychowanie przez czytanie

We wrześniu br. uczniowie klas pierwszych i drugich z I LO w Radzyniu Podlaskim pod opieką wychowawców i nauczyciela bibliotekarza Pani Aleksandry Pawlak-Karczewskiej odwiedzali Bibliotekę Miejską im. Zenona Przesmyckiego. Celem tych wyjątkowych lekcji wychowawczych i bibliotecznych było zapoznanie z funkcjonowaniem nowoczesnej biblioteki, która od roku cieszy się warunkami lokalowymi na miarę XXI wieku oraz popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży. Uczniowie mieli okazję zwiedzić nowoczesne wnętrza biblioteki, salę komputerową, kącik dla dzieci, aktualne wystawy. Pracownice biblioteki – Panie: Maria Ryndak i Beata Górna – zademonstrowały uczniom księgozbiór oraz zasady korzystania z katalogu on-line. Wielu uczniów skorzystało z okazji i zapisało się do biblioteki miejskiej, aby korzystać z jej zbiorów. Podjęte przez liceum działania wpisują się w kalendarz, ogłoszonego przez MEN, Roku Otwartej Szkoły oraz współgrają z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa.

 

27 wrze
2015

 

Nabożeństwo pogrzebowe Ś.P. prof. Stanisława Adamowiczazostanie odprawione 28.09.2015 r. (poniedziałek) ok. godz.13.30 w Kościele Parafialnym w Kąkolewnicy.

 

18 wrze
2015

Wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

W tym roku wystartowało dwoje kandydatów: Olga Śliwińska z klasy II a i Kamil Siemionek z klasy II b. Wraz ze swoimi klasami zaangażowali się w kampanię wyborczą. Zaplanowali swoje programy wyborcze, przygotowali plakaty i zachęcali społeczność naszego LO do oddania na nich głosów. Programy obojga kandydatów uwzględniały potrzeby uczniów, przewidywały kontynuację działań podejmowanych w naszej szkole: Dni Kultury, Talent Show, wybory Miss i Mistera. Pojawiło się w nich także wiele ciekawych pomysłów, które mamy nadzieję, że uda się wprowadzić w życie. Pozwoliłoby to wzbogacić i uatrakcyjnić naukę w I LO.

Podobnie jak w zeszłym roku, w tym również, odbyła się debata kandydatów, podczas której mieli okazję zaprezentować siebie oraz swoje programy wszystkim uczniom. Debatę poprowadził ustępujący Przewodniczący Karol Smogorzewski. Kandydaci mieli odpowiedzieć na pytanie: dlaczego zdecydowali się kandydować? Były też pytania skierowane konkretnie do kandydatów. Olga została poproszona o wyjaśnienie, na czym miałyby polegać warsztaty, o których wspominała w programie wyborczym. Natomiast Kamil miał opisać, jak wyobraża sobie działanie sklepiku szkolnego, który obiecał reaktywować. Pojawiły się także pytania od publiczności, która zgromadziła się na sali gimnastycznej. Społeczność szkolna, która licznie wzięła udział w debacie, reagowała bardzo żywiołowo.

W dniu 18 września przeprowadzone zostały wybory, w których wzięło udział 76% uprawnionych do głosowania, a 24% nie skorzystało ze swojego prawa wyborczego. Klasy II a, II b oraz III d miały 100% frekwencję. Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Kamil Siemionek, który otrzymał 61% wszystkich głosów.

 

17 wrze
2015

Absolwenci I LO nie zapominają o swojej szkole

Już po raz trzeci uczniowie I LO w Radzyniu Podlaskim mieli okazję spotkać się z Kamilem Frankowiczem, absolwentem naszej szkoły, studentem informatyki, pasjonatem i specjalistą w wielu dziedzinach IT. Kamil zajmuje się problematyką luk w zabezpieczeniach urządzeń wbudowanych (głównie popularnie wykorzystywanych routerów, dostarczanych przez dostawców Internetu). Podczas spotkania podzielił się z uczniami swoimi doświadczeniami. Uświadomił, jak ważna jest wiedza na temat działania sieci i świadomość niebezpieczeństw, jakie towarzyszą korzystaniu z Internetu. Wykładów Kamila wysłuchali w dniu 15 września 2015 r. uczniowie klas 2b, 2g i 3b uczący się informatyki na poziomie rozszerzonym.

 

15 wrze
2015

Uczniowie I LO w Radzyniu Podlaskim w świecie nowych technologii

11 września 2015 r. uczniowie klas 2b, 2g i 3b o profilu matematyczno-fizyczno- informatycznym I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim, pod opieką nauczycielki informatyki Anny Tracz, uczestniczyli w konferencji Junior IT Academic Day zorganizowanej przez firmę Microsoft, Future Design Academy – nowoczesne centrum szkoleniowe w Radzyniu Podlaskim oraz Radzyński Ośrodek Kultury.

Prelegenci przekazali uczestnikom nie tylko dużą dawkę wiedzy o współczesnym funkcjonowaniu rynku pracy związanego z nowoczesnymi technologiami, ale także podzielili się swoją pasją i doświadczeniem. Udzielili szeregu cennych informacji o tym, jak i kiedy zacząć karierę w różnych dziedzinach branży IT, gdzie szukać inspiracji oraz zaprosili zainteresowanych uczniów do współpracy.

Uczestnicy konferencji przekonali się o tym, że aby mieć dobrą, ciekawą pracę w świecie nowych technologii, trzeba już w wieku szkolnym programować, poszukiwać, pytać, współpracować z innymi, korzystać z dostępnych w sieci informacji i chcieć uczyć się przez całe życie. Miejsce urodzenia czy zamieszkania nie ma większego znaczenia. Nie trzeba wyjeżdżać z Radzynia Podlaskiego, żeby poznać ciekawych ludzi z pasją i żeby własne pasje rozwijać.

Organizatorom Konferencji dziękujemy. 

14 wrze
2015

Wybory na przewodniczącego samorządu uczniowskiego

Wybory na przewodniczącego samorządu uczniowskiego

W tym roku kandydują:

 1. Kamil Siemionek II b
 2. Olga Śliwińska II a

Harmonogram wyborów:

 1. 15-16 września – kampania wyborcza,
 2. 17 września – wybory,
 3. 18 września – ogłoszenie wyników.

Wybory odbędą się 17 września (czwartek)
w godz. 8.40-12.40.

Komisje wyborcze:

Parter – klasy I

 1. Paulina Koch
 2. Bartłomiej Kozieł
 3. Kamil Stelmach

I piętro – klasy II

 1. Dominika Borkowska
 2. Iza Skrzypczak
 3. Mateusz Gajda

II piętro – klasy III

 1. Beata Kościuczyk
 2. Kuba Kot
 3. Dominika Kostrzewa

Opiekun SU
Monika Rączka

 

07 wrze
2015

Zebranie z rodzicami

W dniu 10 września 2015r. (czwartek) odbędzie się zebranie rodziców według następującego porządku:

Godz. 16.15

 1. Zebranie rodziców uczniów klas II i III z wychowawcami w salach lekcyjnych.
 2. Zebranie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrekcją szkoły i wychowawcami w małej sali gimnastycznej.
  Dziennik elektroniczny – szkolenie dla rodziców.

Godz. 17.00

 1. Zebranie rodziców uczniów klas I z wychowawcami w salach lekcyjnych.
 2. Zebranie rodziców uczniów klas drugich i trzecich z dyrekcją szkoły i wychowawcami w małej sali gimnastycznej.
  Dziennik elektroniczny – szkolenie dla rodziców.

Godzina 17.45

 1. Zebranie Rady Rodziców.

Ze względu na wagę omawianych spraw bardzo prosimy o obecność na zebraniu rodziców lub prawnych opiekunów wszystkich uczniów.

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego
w Radzyniu Podlaskim

 

01 wrze
2015

Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego

ZOBACZ RELACJĘ FOTOGRAFICZNĄ

 

31 sier
2015

Nowy plan lekcji

Informujemy, że na stronie został zamieszczony nowy plan lekcji. W przypadku wyświetlania się planu z poprzedniego roku szkolnego, należy odświeżyć stronę (CTRL+R) lub usunąć historię przeglądania w używanej wersji przeglądarki.

 

29 sier
2015

Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami

 

27 sier
2015

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim zaprasza na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 w dniu 1 września 2015 r. (wtorek):

 1. godz. 8.00 – Msza Św. w Kościele p.w. Św. Trójcy w Radzyniu Podlaskim
 2. godz. 9.15 – Uroczyste rozpoczęcie roku w sali gimnastycznej I LO w Radzyniu Podlaskim
 3. godz. 10.00 – 11.30 – 2 godz. zajęć z wychowawcą
 4. godz. 11.40 – 12.25 – piąta lekcja (zgodnie z planem lekcji)

Serdecznie zapraszamy Uczniów, Rodziców oraz Nauczycieli i Wychowawców.

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego
w Radzyniu Podlaskim

 

27 sier
2015

Kiermasz podręczników

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim informuje,
iż coroczny KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW
odbędzie się w bieżącym roku szkolnym
w dniach 2-3 września 2015 r. (środa-czwartek),
w godz. 8.30-12.00.
Zainteresowanych zapraszamy.

 

19 sier
2015

Nauka języków obcych w roku szkolnym 2015/2016

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim informuje, iż w klasach pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 będą realizowane następujące języki obce:

Prosimy o wstrzymanie się z zakupem podręczników do języków obcych (angielski i niemiecki). Podręczniki wskażą nauczyciele po przeprowadzeniu testów diagnostycznych.

 

12 sier
2015

Wycieczka do Paryża

17-23.10.2015r
Cena: 1600zł

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów I LO w Radzyniu Podlaskim na wycieczkę do Paryża. W programie wycieczki: rejs statkiem po Sekwanie, wjazd na Wieżę Eiffel’a, zwiedzanie Muzeum Louvr, Pantheonu, Sorbony, katedry Notre-Dame, cmentarza Pere Lachaise, dzielnicy cyganerii artystycznej Montmartre, Bazyliki Sacré Coeur, zobaczymy także Łuk Triumfalny, Operę Garnier, Centrum Georges’a Pompidou oraz muzeum perfum Fragonard. Przejdziemy się również słynną ulicą Paryża Champs Elysees. Ostatni dzień spędzimy w parku Disneyland Paris gdzie w bajkowej scenerii spotkamy Myszkę Miki i Kaczora Donalda.

CENA ZAWIERA:

 1. przejazd luksusowym autokarem,
 2. 4 noclegi ze śniadaniem,
 3. 1 obiad na terenie Polski,
 4. 3 obiady w restauracji samoobsługowej w Paryżu,
 5. 1 obiad w Disneyland,
 6. 1 kolacja w hotelu w Paryżu,
 7. bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
 8. bilet jednodniowy do Disneylandu,
 9. ubezpieczenie KL, NNW.

Kolacje będziemy przygotowywać we własnym zakresie. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: atomaszuk@o2.pl Listę wyjeżdżających zamykamy 8 września 2015r.

Aneta Tomaszuk