CO TO SĄ SZTUCZNE POLA ELEKTROMAGNETYCZNE?

Energia elektromagnetyczna jest najstarszą formą naturalną energii we wszechświecie i jako taka jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Wszystkie źródła pól elektromagnetycznych można podzielić na: naturalne– występujące na Ziemi i we wszechświecie oraz sztuczne, które wytwarzane są przez różnego rodzaju urządzenia komunikacji bezprzewodowej.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), sztuczne PEM są jednym z najbardziej powszechnych i najszybciej rozwijających się czynników zanieczyszczających nasze środowisko.
Efekty działania pól elektromagnetycznych są niewyczuwalne przez zmysły człowieka, dlatego są trudne do rozpoznania. W 2011 r. sztuczne pola elektromagnetyczne zaliczone zostały
przez WHO do Grupy 2B (możliwie rakotwórcze). Nadmierne narażenie na pola elektromagnetyczne może mieć niekorzystny wpływ na rozwój innych chorób, w tym zespołu nadwrażliwości elektromagnetycznej (ElectromagneticHypersensitivity – EHS) klasyfikowanejjako idiopatyczna nietolerancja środowiskowa na pole elektromagnetyczne (IdiopathicEnvironmentalIntolerance to Electromagnetic Field– IEIEMF).
Na świecie nie ma jednolitych wytycznych dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia sztucznymi polami elektromagnetycznymi.
W Polsce obowiązujące limity poziomów PEM dla częstotliwości
z zakresu od 3 MHz do 300 GHz wynoszą 7 V/m.

JAK OGRANICZYĆ SZKODLIWE ODDZIAŁYWANIE SZTUCZNYCH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA ZDROWIE CZŁOWIEKA?
Można to zrobić indywidualnie poprzez:
1. ograniczanie rozmów przez telefon komórkowy, smartfon,
smartwatch do niezbędnego minimum;
2. wyłączanie zawsze, gdy się z nich nie korzysta, funkcji: Bluetooth,
Wi-Fi, Synchronizacji danych, Danych komórkowych;
3. włączanie na noc trybu samolotowego tzw. Offline (urządzenie
nadal będzie działało jak budzik);
4. wyłączanie w routerze, zwłaszcza na noc, Wi-Fi (niektóre routery
można zaprogramować, aby automatycznie wyłączały/włączały
się o określonej godzinie);
5. priorytetowo wybieranie Internetu przewodowego, a z mobilnego
korzystanie okazjonalnie (łącze przewodowe, a zwłaszcza
światłowodowe jest bezpieczniejsze, stabilniejsze i szybsze,
niż bezprzewodowe);
6. unikanie rozmów przy niskim poziomie sygnału PEM,
7. unikanie prowadzenia rozmów w windzie i innych pomieszczeniach zamkniętych, które tłumią sygnał PEM (windzie, samochodzie oraz środkach komunikacji publicznej),
8. wybieranie telefonu bezprzewodowego DECT i niani elektronicznej
z funkcją ECO (ograniczającą poziom emisji PEM);
9. korzystanie z przewodowego zestawu słuchawkowego, w celu
oddalenia od głowy i ciała źródła emisji PEM;
10. użytkowanie urządzenia bezprzewodowego z dala od kobiety
ciąży oraz w przypadku dzieci i młodzieży – od głowy i podbrzusza;
11. ograniczanie do niezbędnego minimum użytkowania urządzeń bezprzewodowych przez dzieci do la t 14;
12. czytanie instrukcji urządzeń bezprzewodowych i zachowywanie
podczas użytkowania zalecanych przez producentów odległości
od ciała i głowy.

Udostępnij: