Drodzy Uczniowie Klas Trzecich !!!

Drodzy Uczniowie Klas Trzecich !!!

W sobotę, 11 stycznia 2020 r., odbędzie się Wasza wymarzona i wyczekana Studniówka, do której bardzo solidnie przygotowujecie się. Wierzę, że Wasz pierwszy dorosły bal, będzie niezwykły i na długo pozostanie w Waszej pamięci. Tego z całego serca Wam życzę.
Jednocześnie przypominam:
• Studniówka trwa od godz. 18.00 do godz. 4.00.
• Wstęp na Studniówkę mają uczniowie klas trzecich oraz zaproszeni przez nich goście, (partnerzy, za których została opłacona składka).
• Członkowie rodzin zaproszeni na część oficjalną Studniówki opuszczają budynek szkoły bezpośrednio po zakończeniu części artystycznej.
• Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie szkół. Proszę pamiętać o tym w czasie tegorocznej Studniówki.
• W niedzielę, 12 stycznia o godz. 15.00 rozpoczynamy sprzątanie szkoły po Studniówce. Wszyscy trzecioklasiści, uczestnicy Studniówki są zobowiązani do obecności i pomocy w sprzątaniu.

Udostępnij: