II Młodzieżowy Rajd Rowerowy Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Powiecie Radzyńskim – dodatek

17 września 2019 r., to jest dokładnie w 80 rocznicę agresji ZSRR na Polskę, I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim oraz Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim zorganizowały II Młodzieżowy Rajd Rowerowy Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Powiecie Radzyńskim. Organizację Rajdu wspierała  nieformalna Radzyńska Grupa Rowerowa „I LO i Przyjaciele”. W Rajdzie udział wzięło ponad 120 uczestników, w tym 102 uczniów z  I LO i 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 17 opiekunów. Patronat Honorowy nad Rajdem sprawowali  Starosta Radzyński PanSzczepan Niebrzegowski, Burmistrz Radzynia Podlaskiego Pan Jerzy Rębek i Wójt Gminy Radzyń Podlaski Pan Wiesław Mazurek.Rajd otworzyła i powitała uczestników Pani Ewa Grodzka, dyrektor I LO i prezes SPILO. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu podkreśliła, że Rajd ma na celu uczczenie pamięci ofiar II wojny światowej, a ponieważ odbywa się dokładnie w 80 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, będzie przypominał także zbrodnie dokonane przez radzieckiego okupanta. W trakcie Rajdu uczestnicy  odwiedzili kilka Miejsc Pamięci Narodowej. Pierwsze z nich znajdowały się na cmentarzu parafialnym w Radzyniu Podlaskim, był to grób harcerzy radzyńskich zamordowanych w lipcu 1940 r. przez Niemców w lesie Sitno i zbiorowa mogiła żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r.. Tam uczestnicy Rajdu razem z Panią Dyrektor Ewą Grodzką, Panem Jerzym Bednarczykiem– członkiem Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim reprezentującym Starostę Radzyńskiego Pana Szczepana Niebrzegowskiego oraz opiekunami młodzieży złożyli kwiaty i zapalili znicze. Następnie przejechano ścieżką rowerową pod Pomnik Niepodległości, gdzie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert  Mazurek powitał przedstawicieli władz samorządowych: Burmistrza Miasta Pana Jerzego Rębka, zastępcę wójtaGminy Radzyń Podlaski Panią Annę Grochołę, przedstawiciela Starosty Radzyńskiego Pana Jerzego Bednarczyka oraz uczestników II Młodzieżowego Rajdu Rowerowego Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Powiecie Radzyńskim, a także uczestników XIX Rajdu Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Odrzygoździa, młodzież radzyńskich szkół i mieszkańców miasta. Po wystąpieniu Przewodniczącego Rady Powiatu, który przypomniał wszystkie formy upamiętnienia w Radzyniu Podlaskim ofiar II wojny światowej w 80 rocznicę jej wybuchu oraz okolicznościowym przemówieniu  Burmistrza Miasta, delegacje władz samorządowych oraz uczestników Rajdów złożyły u stóp Pomnika Niepodległości wiązanki kwiatów. Po krótkiej, ale głębokiej w treści patriotyczne uroczystości pod Pomnikiem uczestnicy Rajdu udali się do lasu Sitno, gdzie w miejscu rozstrzelania harcerzy została odprawiona msza św. Piękną homilię, bogatą w treści patriotyczne  wygłosił celebrans ksiądz Michał Gosk, który kilkakrotnie stawiał harcmistrza Michała Lisowskiego jako wzór dla współczesnego pokolenia młodzieży. Po złożeniu kwiatów, obejrzeniu wystawy „Bohaterowie w harcerskich mundurach” wykonaniu pamiątkowych zdjęć, uczestnicy Rajdu zjedli  w turystycznych warunkach II śniadanie.  Następnie po  przejechaniu kolejnych 9 km miał miejsce krótki odpoczynek w pobliżu gajówki Feliksówka. Istotnym momentem Rajdu był Konkurs Wiedzy o Miejscach Pamięci Narodowej w Powiecie Radzyńskim przeprowadzony w sali remizy OSP w Płudach. Zadania konkursowe przygotował Pan Tadeusz Pietras. O zwycięstwo rywalizowały kilkuosobowe zespoły. Konkurs był okazją do przypomnienia sobie informacji o MPN odwiedzanych w czasie Rajdu oraz o wielu innych, które  warto podczas kolejnych wypraw zobaczyć. Każdy z uczestników trzech zwycięskich zespołów otrzymał w nagrodę „Mapę Powiatu Radzyńskiego”. Mapy przekazał Starosta Pan Szczepan Niebrzegowski. Już po emocjach konkursowych uczestnicy Rajdu otrzymali na  obiad smakowity bigos, który ze szkolnej stołówki dostarczył  Pan Bogdan Trochimiak. Po obiedzie odbyło się podsumowanie Rajdu, podczas którego Pani Dyrektor Ewa Grodzka – prezes SPILO, podziękowała:

– Młodzieży za udział w rajdzie i wzorowe zachowanie podczas jego przebiegu,

– Policji w Radzyniu Podlaskim za zabezpieczenie Rajdu, szczególnie podczas przekraczania drogi krajowej nr 19,

– Panu Jerzemu Bednarczykowi za towarzyszenie we wszystkich istotnych punktach programu Rajdu oraz udostępnienie remizy na spożycie obiadu i przeprowadzenie konkursu  a także gościnny poczęstunek kawą i herbatą.

-Państwu  Piotrowi i MagdalenieMałoszukom za zabezpieczenie techniczne Rajdu,

–  Panu Przemysławowi Żmudzie – ratownikowi medycznemu,

– Kierownikom i opiekunom 8 grup rajdowych, w składzie których byli: Pani Małgorzata Bobruk- nauczycielka szkoły Podstawowej nr 1, nauczyciele I LO: Pani Aleksandra Kowalczyk, Pani Barbara Jarmosiewicz, Pani Małgorzata Kozak, Pan Adam Pękała, Pan Marek Spozowski, Pan Jacek Woźniak, Pani Anna Zabielska, obecni i byli  nauczyciele I LO  i jednocześnie członkowie nieformalnej „Radzyńskiej Grupy Rowerowej I LO i Przyjaciele”: Pan Lucjan Kotwica, Pan Jacek Karczmarz, Pani Ewa Manowiec, Pani Aleksandra Sidor, Pan Tadeusz Pietras,  członkowie  RGR  Pan Mariusz Gadzała, Pani Urszula Pietras, Pan Józef Żmuda,

– Panu Mirosławowi Juszczyńskiemu wicedyrektorowi I LO za wsparcie organizacyjne , w tym  przygotowanie dyplomów i wydruk zestawów konkursowych,.

– Panu Bogdanowi Trochimiakowi – kierownikowi d/s. gospodarczych w I LO za kilkukrotne odwiedzanie uczestników Rajdu i dostarczanie napoi i posiłków.

Ostatnim punktem programu  Rajdu było zapalenie zniczy przed pomnikiem w Płudach i powrót w doskonałej atmosferze do Radzynia Podlaskiego. Piękna pogoda w dniu Rajdu, jednakowe kamizelki odblaskowe przygotowane dla wszystkich jego uczestników  oraz pamiątkowe znaczki, ciekawa trasa, bogate treści patriotyczne i religijne, wzorowa postawa młodzieży, zadowolenie na twarzach wszystkich uczestników powodują, że II Młodzieżowy Rajd Rowerowy Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Powiecie Radzyńskim przechodzi do historii jako  bardzo udana impreza, kończąca się życzeniem: „Do zobaczenia za rok”, gdzie najprawdopodobniej szlaki Rajdu powiodą nas do Uroczyska  Baran.

Zdjęcia pochodzą z różnych źródeł

Udostępnij: