Matura 2024

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

20220819 EM 2024 Komunikat o dostosowaniach

20230817 EM_24 Komunikat o egzaminie z informatyki

20230321_Lista_jawnych_zadań_JEZYK_POLSKI_

Harmonogram i czas trwania egzaminów – matura 2024

Komunikat o przyborach w I LO 2024

 

 


Harmonogram konsultacji dla maturzystów

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o egzaminie z informatyki

Komunikat o harmonogramie matur

Komunikat o przyborach

Wyniki egzaminu maturalnego 2018
3.07.2018

Z ogromną satysfakcją i radością informujemy, że zdawalność Matury 2018 w I Liceum Ogólnokształcącym już dzisiaj wynosi  98,4%. Jest to wynik zdecydowanie powyżej średniej w liceach w Polsce (85,3%),  w województwie lubelskim (85,4%) oraz w powiecie radzyńskim (87%).

Maturę w liceach w powiecie radzyńskim zdawało 245 absolwentów, a zdało 213.

W naszym liceum powód do radości ma już 125 absolwentów.

1 abiturientce przysługuje jeszcze prawo do egzaminu poprawkowego z matematyki w sierpniu 2018. Liczymy, że i ona jeszcze w tym roku uzyska świadectwo maturalne, tym bardziej że do pełni szczęścia zabrakło jej zdobycia jednego punktu.

Spośród pisemnych egzaminów obowiązkowych 100% -owy wynik z matematyki uzyskało 16 absolwentów i z języka angielskiego 10.  Z egzaminów ustnych abiturienci I LO otrzymali 21 wyników 100% . To łącznie 47 egzaminów zdanych na 100%.

Naszym Absolwentom oraz ich Nauczycielom serdecznie gratulujemy wyników.

Wyniki egzaminu maturalnego 2017
6.07.2017

Zdawalność Matury 2017 w I Liceum Ogólnokształcącym wyniosła 95%.

Jest to wynik zdecydowanie powyżej średniej w liceach w Polsce (84,4%), w województwie lubelskim (84%) oraz w powiecie radzyńskim (81%).

Maturę w liceach w powiecie radzyńskim zdawało 257 absolwentów, a zdało 208. W naszym liceum powód do radości ma już 160 absolwentów. 5 abiturientom przysługuje jeszcze prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Liczymy, że i oni uzyskają świadectwo, tym bardziej że trzem z nich do pełni szczęścia zabrakło jednego punktu.

Spośród pisemnych egzaminów obowiązkowych 100% -owy wynik z matematyki uzyskało 8 absolwentów, z języka angielskiego 12 i jedna absolwentka z języka polskiego. Z egzaminów ustnych abiturienci I LO otrzymali 22 wyniki 100% . To łącznie 43 egzaminy zdane na 100%.

Naszym Absolwentom oraz ich Nauczycielom serdecznie gratulujemy wyników.

Wyniki egzaminu maturalnego 2016

Z ogromną satysfakcją informujemy, że w naszym liceum spośród 165 absolwentów 162 zdało egzamin maturalny 2016, co stanowi 98% wszystkich zdających.

3 abiturientom przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Liczymy, że i oni uzyskają świadectwo dojrzałości, a my jako szkoła – zdawalność 100%.

Szkoła świetnie wypadła na tle wyników w liceach ogólnokształcących w Polsce, w OKE Kraków, w województwie lubelskim i w powiecie.

Z przedmiotów obowiązkowych (na poziomie podstawowym) nasi uczniowie uzyskali następujące średnie:

Z przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym) nasi uczniowie uzyskali następujące średnie:

Naszym Absolwentom oraz ich Nauczycielom serdecznie gratulujemy wyników.

Wyniki egzaminu maturalnego 2015

Wyniki matury w województwie lubelskim – przedmioty podstawowe.
Wyniki matury w województwie lubelskim – przedmioty dodatkowe.

Z ogromną satysfakcją informujemy, że w naszym liceum spośród 167 absolwentów 162 zdało egzamin maturalny 2015, co stanowi 97% wszystkich zdających. 5 abiturientom przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu.

Szkoła świetnie wypadła na tle wyników w OKE Kraków, w województwie lubelskim i w powiecie, w którym średnia zdawalność mimo wysokiego wyniku naszej szkoły wynosi 78%. Z przedmiotów obowiązkowych nasi uczniowie uzyskali następujące średnie:

Przedmiot Średnia w I LO
j. polski 74%
matematyka 70,8%
j. angielski 77,7%
j. niemiecki 82,2%
j. rosyjski 77,7%

Naszym Absolwentom oraz ich Nauczycielom serdecznie gratulujemy wyników.

Wyniki egzaminu maturalnego 2014

Z ogromną satysfakcją informujemy, że w naszym liceum 197 absolwentów zdało egzamin maturalny 2014, co stanowi 99,5% wszystkich zdających.

Szkoła świetnie wypadła na tle wyników w OKE Kraków, w województwie
i w powiecie.

Z przedmiotów obowiązkowych nasi uczniowie uzyskali następujące średnie:

Przedmiot Średnia w I LO
j. polski 59,4%
matematyka 70,6%
j. angielski 79,2%
j. niemiecki 79,2%
j. rosyjski 81,8%

Dzięki naszym wynikom powiat radzyński znalazł się pod względem zdawalności na pierwszym miejscu w województwie lubelskim oraz na czwartym miejscu w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Naszym Absolwentom oraz ich Nauczycielom serdecznie gratulujemy wyników.