Najbliższa wywiadówka odbędzie się 9 stycznia 2020

Drodzy Uczniowie

Najbliższa wywiadówka odbędzie się 9 stycznia 2020 r. (czwartek) według następującego harmonogramu:
Godz. 16.00 Zebranie rodziców uczniów klas II z dyrekcją szkoły w stołówce szkolnej.
Temat zebrania: Organizacja Studniówki w 2021 r.
Po zebraniu ogólnym odbędzie się również zebranie z wychowawcami klas drugich w salach lekcyjnych.

Godz. 16.00Zebranie rodziców uczniów klas I, III z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Godz. 16.30 Zebranie Komitetu Organizacyjnego Studniówki 2020. (w pracowni 26)

Obecność rodziców na zebraniach jest obowiązkowa.

Udostępnij: