Obchody Święta Edukacji Narodowej w Radzyniu Podlaskim


Dzisiaj podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Edukacji Narodowej w Radzyniu Podlaskim wielu Nauczycieli naszej szkoły zostało wyróżnionych i nagrodzonych odznaczeniami państwowymi i resortowi oraz nagrodami za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ otrzymali: Pani Małgorzata Kozak (nauczycielka języka angielskiego), Pani Anna Zabielska (nauczycie amatematyki), Pani Aleksandra Pawlak – Karczewska (nauczycielka biblioteki szkolnej) oraz Pani Ewa Grodzka (dyrektor szkoły).
MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ otrzymali: Ksiądz Arkadiusz Markowski (nominowany jako nauczyciel naszego liceum, obecnie pracujący w Szkole Podstawowej w Wojcieszkowie) oraz Pani Aleksandra Kowalczyk (nominowana jako nauczycielka naszego liceum, obecnie adiunkt UPH w Siedlcach).
MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ otrzymała Pani Renata Kwasek (nauczycielka języka polskiego).
NAGRODĘ MINISTRA EDUKACJI I NAUKI otrzymał Pan Leszek Szalast – Honorowy Profesor Oświatowych – nauczyciel fizyki (od września 2023 – emerytowany).
NAGRODY STAROSTY RADZYŃSKIEGO otrzymali: Pani Ewa Grodzka i Pan Mirosław Juszczyński (dyrektor i wicedyrektor szkoły).

Udostępnij: