Odbiór świadectw dojrzałości

Drodzy Maturzyści,

zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE,świadectwa dojrzałości będą wydawane w dniu 11 sierpnia 2020r., w naszej szkole od godz. 10.00.

  • świadectwa dojrzałości będą wydawane w sekretariacie szkoły w reżimie sanitarnym
  • absolwenci wchodzą do szkoły pojedynczo (na odbiór świadectwa należy poczekać przed szkołą)
  • po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce oraz założyć maseczkę zakrywającą usta i nos
  • po odbiorze świadectwa należy niezwłocznie opuścić szkołę

Jednocześnie przypominamy, że świadectwo dojrzałości otrzymają absolwenci, którzy rozliczyli się ze szkołą, tzn. zwrócili kluczyk do szafki w szatni oraz oddali wszystkie książki do biblioteki szkolnej.

Jeśli do tej pory absolwent nie odebrał od pielęgniarki szkolnej karty zdrowia, będzie to mógł także uczynić w dniu 11 sierpnia.

Absolwenci,  którzy nie mogą osobiście zgłosić się po odbiór świadectwa dojrzałości, do odbioru mogą upoważnić np. swoich rodziców. W takim przypadku rodzic powinien przedstawić w sekretariacie szkoły pisemne upoważnienie podpisane przez swoje dziecko (naszego absolwenta) oraz własny dokument tożsamości.

 

Odbiór świadectw dojrzałości wersja pdf

Udostępnij: