„Powstanie Warszawskie 1944 – wolność ponad życie.”

Powiatowy Konkurs Historyczny „Powstanie Warszawskie 1944 – wolność ponad życie.” został zorganizowany przez I LO w Radzyniu Podlaskim oraz Stowarzyszenie Przyjaciół I LO w Radzyniu Podlaskim z okazji przypadającej w tym roku w sierpniu 80 rocznicy wybuchu.

Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu radzyńskiego. Patronat Honorowy nad Konkursem sprawowali Starosta Radzyński – Pan Szczepan Niebrzegowski, Burmistrz Radzynia Podlaskiego – Pan Jerzy Rębek, Wójt Gminy Radzyń Podlaski – Pan Wiesław Mazurek. Konkurs składał się z dwu etapów: eliminacji szkolnych i finału, w którym uczestniczyli zakwalifikowani uczniowie z poszczególnych szkół. Uczestnicy Konkursu, zarówno na etapie szkolnym jak i podczas eliminacji finałowych, rozwiązywali test jednokrotnego wyboru. Pomysłodawcą Konkursu i autorem zadań konkursowych był Pan Tadeusz Pietras – członek Zarządu SPILO, natomiast ich przekształcenia umożliwiającego udzielanie odpowiedzi za pomocą smartfonów dokonał Pan Mirosław Juszczyński – wicedyrektor liceum i wiceprezes Zarządu SPILO.
Do etapu szkolnego konkursu przystąpiło 288 uczniów z 7 szkół, w tym z 2 szkół ponadpodstawowych i 5 szkół podstawowych. Eliminacje szkolne odbyły się 15 lutego 2024 r. Do eliminacji finałowych zakwalifikowało się 48 uczniów, w tym 26 ze szkół ponadpodstawowych i 22 ze szkół podstawowych. Finał konkursu odbył się w dniu 29 lutego 2024 r. w sali gimnastycznej I LO w Radzyniu Podlaskim w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i był jednym z elementów radzyńskiego programu jego obchodów. Uczestników konkursu oraz ich opiekunów, a także przedstawicieli środków społecznego przekazu powitali Pani Ewa Grodzka – dyrektor I LO i prezes Zarządu SPILO oraz Pan Starosta Szczepan Niebrzegowski. Po oficjalnym rozpoczęciu eliminacji finałowych młodzież pod nadzorem Pana Tadeusza Pietrasa przystąpiła do udzielania odpowiedzi a po zakończeniu udała się z przewodnikiem – Panem Robertem Mazurkiem – do Katowni UB w Radzyniu Podlaskim. Po zwiedzeniu Katowni młodzież oraz opiekunowie uczestniczyli w uroczystości, wręczenia nagród laureatom konkursu. Pani Dyrektor Ewa Grodzka ogłosiła wyniki eliminacji finałowych. Wszyscy laureaci otrzymali wartościowe nagrody książkowe i rzeczowe. Dyplomy i nagrody wręczali Pan Burmistrz Jerzy Rębek i Pan Starosta Szczepan Niebrzegowski oraz Pan Wójt Wiesław Mazurek.
Lista laureatów:
Szkoły podstawowe:

Miejsce Imię i nazwisko ucznia Szkoła Imię i nazwisko nauczyciela
I Jakub Prokopiuk Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim Anna Rychlik
II Marcin Bielecki Szkoła Podstawowa w Ulanie Majoracie Monika Łazuga
III Wiktoria Sokół Szkoła Podstawowa w Czemiernikach Beata Kublicka
IV Julia Ciok Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim Elżbieta Twarowska
V Hubert Krzykała Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim Elżbieta Twarowska
VI Krzysztof Dołęgowski Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim Anna Rychlik

Szkoły ponadpodstawowe:

Miejsce Imię i nazwisko ucznia Szkoła Imię i nazwisko nauczyciela
I Kacper Jeleń I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim Ewa Skrzypczak
II Adrian Czarkowski I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim Ewa Skrzypczak
III Piotr Olejniczak I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim Piotr Skowron
IV Szymon Głębocki I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim Ewa Skrzypczak
V Julia Kosowska ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim Mateusz Siudaj
VI Aleksandra Majczyna ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim Mateusz Siudaj
Udostępnij: