Spotkanie z ks. Mariuszem Telaczyńskim, dotyczące prześladowania chrześcijan

W dniu 9 kwietnia 2018 r. młodzież I LO wzięła udział w spotkaniu z ks. Mariuszem Telaczyńskim, który opowiadał o prześladowaniu chrześcijan. Uczniowie mogli się dowiedzieć, jak wygląda ten problem w różnych miejscach na świecie oraz jaka jest skala tego zjawiska.

  • 170 tysięcy chrześcijan ginie rocznie za wiarę w Jezusa Chrystusa,
  • co 3 minuty ginie jeden chrześcijanin,
    200 milionów chrześcijan jest brutalnie prześladowanych,
  • w ponad 70 krajach świata łamie się prawo do wolności religijnej,
  • 350 milionów chrześcijan poddawanych jest różnym formom dyskryminacji.

Od początku pojawienia się chrześcijaństwa na ziemi zamordowano ok. 70 milionów chrześcijan. W XX wieku, tj. od 1900 roku do 2000 roku, zamordowano za wiarę 45 milionów chrześcijan, co stanowi 65% wszystkich zabójstw od początku pojawienia się chrześcijaństwa. Innymi słowy, w XX wieku każdego dnia ginęło średnio 1246 chrześcijan, tj. co najmniej 455000 chrześcijan rocznie.

 

LINK DO FILMU

 

Udostępnij: