Stypendyści Ministra Edukacji i Nauki

Dzisiaj w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie miała miejsce przepiękna uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji i Nauki.

Naszą Stypendystką Prezesa Rady Ministrów została Joanna Jesionek, uczennica klasy III E, która w roku szkolnym 2022/2023 uzyskała średnią ocen 5,31.
Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2022/2023 uzyskało aż czterech uczniów z naszego liceum: Wojciech Kukiełka (obecnie już absolwent i student), Ewelina Andryszczyk, Alina Kaznadziej i Michał Cieślak.
Odebrali oni gratulacje i dyplomy z rąk Pani Teresy Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Pana Lecha Sprawki – Wojewody Lubelskiego.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Udostępnij: