Szkolny projekt edukacyjny „Dzień kanadyjski”

W dniu 15.03.2022 odbył się w bibliotece szkolnej przy I Liceum Ogólnokształcącym – „Dzień kanadyjski”. Głównym celem projektu było bliższe zapoznanie uczniów z kulturą, obyczajami, literaturą Kanady, wprowadzenie w świat wartości, współpracy, solidarności, wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno, rozwijanie poczucia estetyki.

Do projektu przystąpili uczniowie z klasy 1d,1b,1e,2a,3a,3e,3a3
Zadaniem uczniów było przygotowanie prezentacji w języku polskim i angielskim z różnych dziedzin życia społeczeństwa kanadyjskiego, a także przygotowanie potraw, dekoracja szkoły i biblioteki

Projekt składa się z pięciu modułów;
moduł 1 -prezentacje
moduł 2 -degustacja potraw
moduł 3 -wystawa w gablocie
moduł 4- dekoracja szkoły
moduł 5 – nagrody książkowe

Uczniowie biorący udział w projekcie edukacyjnym otrzymają nagrody książkowe z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

Udostępnij: