Akcja Honorowego Krwiodawstwa

Wczoraj (8.02.2023) w naszym liceum po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa zorganizowaliśmy akcję Honorowego Krwiodawstwa we współpracy z Drużyną K Radzyń Podlaski i
RCKiK w Lublinie.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania poboru krwi, HONOROWYM DAWCOM KRWI oraz Pani Annie Grochowskiej – koordynatorce akcji w szkole.
Poniżej prezentujemy list, jaki otrzymaliśmy od Drużyny K Radzyń Podlaski.

Pierwsza akcja honorowego poboru krwi Drużyny K Radzyń Podlaski za nami! Dziękujemy Dyrekcji I LO w Radzyniu Podlaskim – Pani Ewie Grodzkiej, za serdeczne przyjęcie pracowników RCKiK w Lublinie, krwiodawców, organizatorów i wszystkich zainteresowanych wydarzeniem.
Bukiet wdzięczności składamy również na ręce Pani Anny Grochowskiej – koordynatorki i przewodniczącej szkolnej grupy wolontariatu, za życzliwość, wsparcie merytoryczne i organizację techniczną. Dziękujemy tez wszystkim innym zaangażowanym w pomoc prawidłowego przebiegu akcji i dbania o przyjazną atmosferę. Doceniamy to tym bardziej, że w akcji na 40 osób zarejestrowanych, aż 28 zrobiło to po raz pierwszy i byli to uczniowie I LO w Radzyniu Podlaskim! Akcja zakończyła się sukcesem. Krew oddało 29 osób! Cieszymy się razem z Wami! Młoda krew wraca po pandemii do działania. Wszyscy wiemy, że to w niej zapisana jest nasza przyszłość. Dlatego serdecznie zapraszamy do kontynuacji tak zaszczytnych działań.
Jesteśmy otwarci na propozycję dalszej współpracy.
Drużyna K Radzyń Podlaski

Udostępnij: