STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w RADZYNIU PODLASKIM


Regulamin V Młodzieżowego Rajdu Rowerowego Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Powiecie Radzyńskim

Regulamin V Młodzieżowego Rajdu Rowerowego Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Powiecie Radzyńskim plik Word


14.09.2020 r.

III Młodzieżowy Rajd Rowerowy Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Powiecie Radzyńskim

Regulamin rajdu, oświadczenia, oraz informację


22.01.2019 r.

04.09.2018 r.

08.05.2018 r.

 

27 grudnia 2017

20 lutego 2017
Zaproszenie

 

07 grudnia 2016
Konkurs “Moje liceum – wspomnienie”

REGULAMIN KONKURSU
“Moje liceum – wspomnienie”

czerwiec 2016
Walne Zebranie

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim,
które odbędzie się w piątek – 1 lipca 2016 r. o godz. 14.00
w budynku szkoły (pracownia 23).
Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i sprawy organizacyjne
a) powitanie i stwierdzenie quorum,
b) powołanie przewodniczącego Walnego Zebrania oraz protokolanta,
c) zatwierdzenie protokołu z zebrania założycielskiego.
2. Zatwierdzenie porządku Zebrania.
3. Informacja Prezesa o pracy Zarządu w okresie od zebrania założycielskiego oraz udziale członków Stowarzyszenia w przygotowaniu i przeprowadzeniu I Zjazdu Absolwentów.
4. Wręczenie legitymacji członkowskich.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej.
6. Przedłożenie przez z Zarząd propozycji działania w roku 2016
7. Dyskusja, zgłaszanie innych propozycji do programu przez członków Stowarzyszenia
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu działania na rok 2016
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zebrania.

Relacja fotograficzna z Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim


Informacja o SPILO.

Statut Stowarzyszenia.

Deklaracja SPILO.