ASTRONOMICZNY SUKCES w I LO

W zaszczytnym gronie, 20 uczniów z całej Polski zakwalifikowanych do finału ogólnopolskiego LXIV Olimpiady Astronomicznej, znalazł się Wojciech Kukiełka – uczeń klasy drugiej liceum czteroletniego o profilu matematyczno- fizyczno-informatycznym z I LO w Radzyniu Podlaskim. Nauczycielem – Mistrzem Wojciecha jest Pan prof. Leszek Szalast.

Olimpiada Astronomiczna jest olimpiadą interdyscyplinarną łączącą i rozszerzającą treści podstaw programowych z fizyki oraz geografii w zakresie elementów astronomii. Organizatorem Olimpiady Astronomicznej jest Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. Olimpiada Astronomiczna jest finansowana z dotacji MEN. Celem Olimpiady Astronomicznej jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów startujących w olimpiadzie w taki sposób, by sprzyjało ono wykrywaniu i rozwojowi uzdolnień i zainteresowań astronomicznych, pobudzało twórcze myślenie oraz kształtowało umiejętność samodzielnej pracy ucznia i przyczyniało się do lepszego przygotowania uczniów do nauki w szkołach wyższych.

Stan epidemiczny związany z pandemią COVID-19 był przyczyną zmian
w harmonogramie LXIV Olimpiady Astronomicznej. Dopiero trzeci termin
zawodów II stopnia okazał się skuteczny. W dniu 19 marca 2021 roku
przeprowadzono półfinały olimpiady, w których uczestniczyło 65 uczniów
spośród 66 zakwalifikowanych do tych zawodów.

Eliminacje zlokalizowane były w sześciu Liceach Ogólnokształcących:
XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie; Uniwersyteckim LO w Toruniu; XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie; XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie; I LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.

Wojtek rozwiązywał zadania i walczył o awans do finału w renomowanym XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie a współzawodniczył z uczniami z największych miast w Polsce.

Wojciechowi i Panu Leszkowi Szalastowi – serdecznie gratulujemy. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w etapie centralnym.

Poniżej przedstawiam pełną listę uczniów zakwalifikowanych do zawodów finałowych:

 

Udostępnij: