„Być jak Eugeniusz Kwiatkowski – harcerska wyprawa do Gdyni”

   W dniach 3 – 5 września 2021 r. członkowie 7 Drużyny Starszoharcerskiej „Taka Paka” wzięli udział w hufcowej wycieczce do Gdyni „Śladami Eugeniusza Kwiatkowskiego”.
Wyprawa była dla nich praktyczną lekcją ekonomii gdyż sami uczestniczyli w planowaniu programu i wydatków. W Gdyni zwiedzili miejsca związane z historią polityczną i gospodarczą Polski. Byli w porcie, Muzeum Emigracji i Muzeum Miasta Gdyni, miejscu masakry stoczniowców w Grudniu 1970 r., przy pomniku działającego w czasie II wojny światowej Tajnego Hufca Harcerzy. Podziwiali modernistyczne budownictwo w mieście. Wybrali się także na spektakl w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim pt. „ Wesołe kumoszki z Windsoru”. Odbyły się liczne zajęcia edukacyjne. Druhny i druhowie poznawali politykę morską II Rzeczypospolitej i dzieje Centralnego Okręgu Przemysłowego. Uczestniczyli też w warsztatach dotyczących poszukiwania pracy oraz kształtujących potrzebne na rynku umiejętności.

Inspiracją do działań stał się życiorys Eugeniusza Kwiatkowskiego. To chemik, polityk, ekonomista, który w latach 1916 – 1918 związany był z Łukowem – działał w Legionach Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, pisał do „Głosu Ziemi Łukowskiej”. Po 1926 r. w rządach sanacyjnych pełnił funkcje ministra przemysłu i handlu, a później wicepremiera i ministra skarbu. Za jego sprawą powstał plan rozbudowy portu w Gdyni oraz stworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Być jak Eugeniusz Kwiatkowski – ekonomia jak z płatka”, współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski.
Wyprawa do Gdyni pozwoliła na integrację młodych ludzi, a także poszerzyła ich wiedzę na temat ekonomii i historii społeczno – gospodarczej naszego kraju.

Udostępnij: