Dzień Dawcy w I LO

W tym roku po raz kolejny nasza szkoła przystępuje do współpracy z Fundacją DKMS. W ramach akcji „Komórkomania”, pod patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie, 18.10.2017 r. zorganizujemy w naszej szkole Dzień Dawcy. Podczas tego dnia pełnoletni uczniowie będą mogli zarejestrować się w bazie danych Fundacji DKMS jako potencjalni dawcy komórek macierzystych.

BROSZURA INFORMACYJNA

Udostępnij: