I LO z Brązową Tarczą w rankingu PERSPEKTYW 2022


Dyrektor szkoły informuje, iż I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim po raz kolejny zostało wyróżnione w ogólnopolskim rankingu PERSPEKTYW. W bieżącym roku szkolnym uzyskaliśmy BRĄZOWĄ TARCZĘ, co potwierdza, że nasza szkoła jest jedną z najlepszych szkół w kraju. Wyróżnienie cieszy tym bardziej, że uzyskaliśmy je w czasie pandemii, w roku zdalnego przygotowania do matury 2021, której wyniki były interpretowane przez organizatora rankingu.

Radzyńskie liceum nieprzerwanie od dziewięciu lat uzyskuje prestiżowe wyróżnienia (5-krotnie Srebrną Tarczę w 2014, 2016,2019, 2020 i 2021; oraz 4-krotnie Brązową Tarczę 2015, 2017, 2018 i 2022). Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów są wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach, daje to zestaw obiektywnych kryteriów oceny.
Zdawalność matury w I LO wynosi rokrocznie co najmniej 98% do 100%. Świadczy to o bardzo dobrej i stałej kondycji edukacyjnej szkoły. Gratuluję wszystkim Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom i dziękuję za rzetelną pracę i współpracę dającą zasłużoną satysfakcję.
Ewa Grodzka
dyrektor szkoły

Udostępnij: