I LO z Brązową Tarczą w rankingu PERSPEKTYW 2023

Rozpoczęły się ferie zimowe a my dzielimy się z Państwem radosną informacją.
I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim po raz kolejny zostało wyróżnione w ogólnopolskim rankingu PERSPEKTYW.


W bieżącym roku szkolnym ponownie uzyskaliśmy BRĄZOWĄ TARCZĘ, co potwierdza, że nasza szkoła trzyma klasę i jest jedną z najlepszych szkół w kraju. Takie wyróżnienie bardzo cieszy i motywuje do dalszej rzetelnej pracy.
Radzyńskie liceum nieprzerwanie od dziesięciu lat uzyskuje prestiżowe wyróżnienia (5-krotnie Srebrną Tarczę w 2014, 2016, 2019, 2020 i 2021; oraz 5-krotnie Brązową Tarczę 2015, 2017, 2018 i 2022 i 2023). Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów są wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach, daje to zestaw obiektywnych kryteriów oceny.
Zdawalność matury w I LO wynosi rokrocznie co najmniej 98%. Świadczy to o bardzo dobrej i stałej kondycji edukacyjnej szkoły. Gratuluję wszystkim Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom i dziękuję za życzliwą współpracę dającą zasłużoną satysfakcję.

Ewa Grodzka
dyrektor szkoły

Udostępnij: