III Memoriał Pływacki im. Rudolfa Probsta

FOTORELACJA

Dnia 13 lutego 2018 roku na krytej pływalni Aqua – Miś w Radzyniu Podlaskim odbyła się największa amatorska impreza pływacka w naszym mieście. Jej organizatorem było I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim.

Tegoroczna impreza odbyła się po raz pierwszy pod patronatem Starosty Radzyńskiego pana Lucjana Kotwicy.

Corocznie, od trzech lat w rocznicę śmierci pana Rudolfa Probsta odbywa się poświęcony jego pamięci memoriał pływacki, w tym roku jest to: III Memoriał Pływacki im. Rudolfa Probsta.

Celem imprezy, która na stałe weszła w obszar działań – oddziaływań I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym – współpracy ze środowiskiem lokalnym i promocji szkoły było przybliżenie  postaci naszego nauczyciela, wychowawcy młodzieży, społecznika, patrioty oraz popularyzacja dyscypliny sportu – pływania wśród dzieci i młodzieży poprzez masowy udział uczniów ze wszystkich typów szkół z terenu miasta i powiatu Radzyń Podlaski. Impreza w swoim założeniu nie ma charakteru sportowej rywalizacji, ma poprzez aktywność ruchową integrować dzieci, młodzież i dorosłych i dawać im radość z aktywności fizycznej.

Zamysłem imprezy było i jest pokonanie co najmniej jednej długości basenu dowolnym stylem i w dowolnym tempie przez jak największą liczbę pływaków. Impreza ma formułę otwartą, może w niej uczestniczyć każdy. Ma formę sztafety szkół, rodzin, wszystkich którzy mają chęć uczestniczyć w wydarzeniu, sztafeta odbywa się na kilku torach jednocześnie.

W I Memoriale Pływackim im. Rudolfa Probsta uczestniczyło 283 osoby z 13 szkół powiatu radzyńskiego, w tegorocznej sztafecie 171 osób.

Do udziału w tegorocznym memoriale zgłosiły się: szkoły, drużyny rodzinne i szkółka pływacka Water Zone – Swimming & Windsurfing.

Były to: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Radzyniu Podlaskim, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radzyniu Podlaskim, Szkoła Podstawowa w Wohyniu, Zespół Szkół w Białej, Zespół Szkół w Ulanie, Zespół Szkół w Suchowoli, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radzyniu Podlaskim ( Szkoła Podstawowa Nr 3 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 ), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim, I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim, Melchior Team, Kałuszyński Team. Po raz pierwszy w imprezie wzięli udział nauczyciele. W sztafecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim razem ze swoimi uczniami płynął nauczyciel wychowania fizycznego pan Jacek Dębski, w sztafecie Zespołu Szkół w Suchowoli nauczyciel wychowania fizycznego pan Leszek Gumieniak, w składzie Melchior Team płynęła pani Małgorzata Kozak – nauczycielka j. angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim.

Wszystkie uczestniczące w imprezie reprezentacje otrzymały pamiątkowe trofea sportowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, a wszyscy uczestnicy prezenty ufundowane ze środków:

  • Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim,
  • Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  w Radzyniu Podlaskim,
  • Lokalnej Grupy Działania Zapiecek.

Honorowymi gośćmi imprezy byli:

  • Pani Małgorzata Łysik – córka pana profesora Rudolfa Probsta
  • Starosta Radzyński pan Jan Gil
  • Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim pani Ewa Grodzka
  • Dyrektor MOSiR pani Agnieszka Włoszek

Pomysłodawcą i organizatorem imprezy była nauczycielka wychowania fizycznego I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim pani Joanna Jaszcz – Dębska.

Organizatorka III Memoriału Pływackiego im. Rudolfa Probsta składa serdeczne podziękowania uczestnikom, opiekunom, oraz instytucjom i osobom które przyczyniły się do organizacji imprezy.

Udostępnij: