IV Memoriał Pływacki im. Rudolfa Probsta

Dnia 8 lutego 2019 r. na krytej pływalni „Aqua – Miś” w Radzyniu Podlaskim odbył się IV Memoriał Pływacki im. Rudolfa Probsta. Jego organizatorem było I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim.

Jest to największa impreza pływacka w naszym mieście, która przez formułę memoriału pływackiego pragnie upamiętnić wybitnego Polaka, patriotę, zasłużonego żołnierza Armii Krajowej, wspaniałego pedagoga i dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego   w Radzyniu Podlaskim w latach 1959-63, budowniczego szkoły, wieloletniego wychowawcy młodzieży, człowieka bardzo zaangażowanego w pracę społeczną w ramach Światowego Związku Żołnierzy AK oraz PTTK, jakim był Pan Rudolf Probst.

Po raz pierwszy I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim wystąpiło z inicjatywą upamiętnienia profesora w 2016 roku. Wtedy zorganizowano I Memoriał Pływacki im. Rudolfa Probsta, który przez kolejne lata z powodzeniem kontynuowano. W bieżącym roku szkolnym na kilka dni przed przypadającą 14 lutego 2019 r. czwartą rocznicą śmierci Pana Profesora, w piątek 8 lutego 2019 roku odbył się  IV Memoriał Pływacki.

W tym roku, imprezę honorowym patronatem objęli: Starosta Radzyński Pan Szczepan Niebrzegowski i Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Pan Jerzy Rębek.

Memoriał ma charakter imprezy otwartej. Mogą w niej wziąć udział wszyscy chętni bez względu na wiek i stopień zaawansowania umiejętności pływackich. Każdy z uczestników poprzez przepłynięcie jednej długości pływalni w symboliczny sposób oddaje hołd bohaterowi.

Do udziału zaproszono wszystkie szkoły z terenu miasta, gminy i powiatu radzyńskiego. Zgłosiły się: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Radzyniu Podlaskim, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radzyniu Podlaskim, Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podlaskim, Szkoła Podstawowa w Branicy, Szkoła Podstawowa w Białej, Szkoła Podstawowa w Białce, Szkoła Podstawowa w Lisiowólce, Zespół Szkół w Suchowoli, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim, I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim, a także zespoły rodzinne: Melchior Team, Kałuszyński Team, Łysik Team i Pan Andrzej Gruba.

Memoriał otworzyła Dyrektor I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim Pani Ewa Grodzka. W imieniu organizatora czyli społeczności I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim podziękowała wszystkim za przybycie i przywitała gości:

Panią Małgorzatę Łysik z rodziną – córkę Pana Profesora
Pana Szczepana Niebrzegowskiego – Starostę Powiatu Radzyńskiego
Pana  Jarosława Ejsmonta – Wicestarostę Powiatu Radzyńskiego
Pana Sławomira Lipskiego – Wiceburmistrza Miasta Radzyń Podlaski
Pana Adama Adamskiego – Przewodniczącego Rady Miasta Radzyń Podlaski
Pana Tomasza Stephana – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim
Pana Łukasza Włoszka – Dyrektora MOSiR w Radzyniu Podlaskim
Dyrektorów szkół i wszystkich uczestników – uczniów, nauczycieli, rodziców.

Następnie Pani Dyrektor krótko przedstawiła bogaty życiorys, zasługi dla Polski i naszego miasta Pana Profesora Rudolfa Probsta. Podziękowała uczestnikom a szczególnie przybyłym uczniom i nauczycielom, za przyjęcie zaproszenia do udziału w imprezie i życzyła wszystkim sukcesów.

Głos zabrał również Pan Starosta Szczepan Niebrzegowski, który wyraził swój podziw dla bohatera – „Hansa Klossa” z Radzynia Podlaskiego i przekazał wyrazy szacunku rodzinie Pana Profesora Rudolfa Probsta.

Biorącym udział w memoriale zespołom zostały wręczone pamiątkowe statuetki i medale ufundowane przez sponsorów i patronów honorowych.

W tym roku IV Memoriał Pływacki im. Rudolfa Probsta przebiegał dwuetapowo. W czwartek 7 lutego pływali najmłodsi pływacy – uczniowie klas sportowych I i II o profilu pływackim ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyniu Podlaskim szkoleni przez trenerów pływania Panią Natalię Borysiuk i Pana Jacka Dębskiego.

W piątek 8 lutego pływali pozostali uczestnicy. W ciągu 2 dni imprezy pamięć Profesora upamiętniło poprzez swój udział 232 osoby. Najliczniejszą grupa pływaków byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyniu Podlaskim – 87 osób.

I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim wystawiło 30 osobową reprezentację w składzie: Weronika Golec, Maja Karola, Martyna Ryba, Jakub Siłuszyk, Maciej Piekarski, Oskar Siwek, Arkadiusz Wójtowicz, Kacper Kozak, Szymon Gmur, Oliwia Rozwadowska, Natalia Szczęśniak, Sandra Burczaniuk, Paulina Koprowska, Aleksandra Lewczuk, Jakub Hołownia, Szymon Różycki, Monika Koncerewicz, Michał Żukiewicz, Wiktoria Bancerz, Adam Krukowski, Paweł Domański, Michał Łobacz, Arleta Rogulska, Marcin Żukiewicz, Weronika Niewiadomska, Białek Patrycja, Julia Melchior, Kamila Bilska, Anastazja Bąk, Izabela Koślacz.

Pomysłodawcą, głównym organizatorem i sędzią imprezy była Pani Joanna Jaszcz – Dębska nauczyciel wychowania fizycznego I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim, która na zakończenie imprezy wręczyła wszystkim uczestnikom drobne upominki.

Relację wideo i zdjęcia z imprezy udostępnili: Pan Mirosław Piasko, Pan Marek Topyła i Pan Tomasz Stephan, za co serdecznie dziękujemy.

Sponsorami imprezy byli:

  • Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim
  • Urząd Miasta Radzyń Podlaski
  • MOSiR w Radzyniu Podlaskim
  • Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim
  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim
Udostępnij: