IV Młodzieżowy Rajd Rowerowy Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej Powiatu Radzyńskiego

   17 września 2021 r. w 82 rocznicę agresji radzieckiej na Polskę odbył się IV Młodzieżowy Rajd Rowerowy Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej Powiatu Radzyńskiego. Organizatorem Rajdu była Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim oraz Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim. Kierownikiem Rajdu była Pani Ewa Grodzka– dyrektor  I LO w Radzyniu Podlaskim i prezes Zarządu SPILO. Patronat Honorowy nad rajdem sprawowali: Starosta Radzyński Pan Szczepan Niebrzegowski, Burmistrz Radzynia Podlaskiego- Pan Jerzy Rębek, Wójt Gminy Radzyń Podlaski – Pan Wiesław  Mazurek. W rajdzie udział wzięło 50 uczniów I LO w Radzyniu Podlaskim oraz 10- osobowy zespół nauczycieli liceum  na czele z Panią Dyrektor Ewą Grodzką. Trasę rajdu liczącą 44 km opracował Pan Tadeusz Pietras– członek Zarządu SPILO. Otwarcia rajdu  na placu szkolnym dokonała Pani Dyrektor Ewa Grodzka, która przypomniała, że jest to już IV edycja rajdu organizowanego przez I LO i SPILO w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Miejscem docelowym rajdu w tym roku był Stoczek, gdzie znajduje się pomnik Aleksandra Chudka- znakomitego polskiego pilota, urodzonego w Stoczku, który wykonał 76 lotów bojowych i zginął 23 czerwca 1944 r. nad kanałem La Manche. Po otwarciu rajdu zostało wykonane zdjęcie grupowe, po czym jego uczestnicy udali się na Plac Wolności, gdzie przed Pomnikiem Niepodległości  o godz. 9.00 rozpoczęły się środowiskowe uroczystości upamiętniające ofiary agresji radzieckiej na Polskę.Po złożeniu kwiatów przez przedstawicieli powiatowych, miejskich i gminnych władz samorządowych oraz harcerzy i uczestników rajdu u stóp Pomnika,wszyscy zgromadzeni wysłuchali okolicznościowych wystąpień  Starosty Radzyńskiego Pana Szczepana Niebrzegowskiego i Burmistrza Radzynia Podlaskiego Pana Jerzego Rębka. Pan Robert Mazurek-Przewodniczący Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim , prowadzący  rocznicową uroczystość,  zaproponował wykonanie wspólnego zdjęcia wszystkich uczestników  zgromadzenia. W ten sposób powstała kolejna  piękna  pamiątkowa fotografia. Drugim Miejscem Pamięci Narodowej Powiatu Radzyńskiego, przy którym zatrzymali się uczestnicy rajdu, był cmentarz komunalny przy ul. Lubelskiej. Tam przy Krzyżu Katyńskim Pani Dyrektor przypomniała okoliczności posadzenia w 2009 r. przez  społeczność I LO dębu upamiętniającego  podporucznika Tadeusza Borkowskiego, urodzonego w Jaskach a zamordowanego w Katyniu w 1940 r.. Przed Krzyżem ustawionym w 2014 r. młodzież postawiła zapalone znicze.W Czemiernikach uczestnicy rajdu uczcili także pamięć ks. Jana Poddębniaka– wybitnego kapłana, wieloletniego proboszcza parafii św. Stanisława w Czemiernikach, odznaczonego Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Na jego grobie na czemiernickim cmentarzu postawiono zapalone znicze. W murach bardzo gościnnej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Czemiernikach uczestnicy rajdu rozwiązywali test konkursowy„Lotnicy Polscy w czasie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem bohaterskiej postawy lotników pochodzących z radzyńskiej ziemi”. Test przygotował Pan Tadeusz Pietras, natomiast jego  formę umożliwiającą zdalne  udzielanie odpowiedzi  przy pomocy aplikacji w telefonach komórkowych opracował  Pan Mirosław Juszczyński– wicedyrektor I LO. Po zakończeniu konkursu była także okazja do obejrzenia bardzo bogatych zbiorów Szkolnej Izby Pamięci w Czemiernikach. Ostatni etap do miejsca docelowego rajdu został pokonany błyskawicznie, tym bardziej, że pięciokilometrowy  odcinek z Czemiernik do Stoczka  był sprzyjający ze względu na ukształtowanie terenu. W Stoczku najpierw  w krótka informacja o tragicznej katastrofie pielgrzymów  udających się do Medjugorie w 2002 r., gdzie zginęło 20 osób. Ich nazwiska widnieją na pamiątkowej tablicy z figurą Matki Bożej z Medjugorie znajdującej się w pobliżu domu, który wcześniej pełnił funkcję kaplicy. Potem krótkie spotkanie z księdzem Piotrem Stępniakiem w kościele pod wezwaniem Św. Antoniego Padewskiego, gdzie kult sprawują ojcowie franciszkanie. Po pamiątkowym zdjęciu na stopniach kościoła przyszedł moment kulminacyjny rajdu- zapalenie zniczy przy pomniku Aleksandra Chudka. W ten sposób, co podkreślił Pan Tadeusz Pietras, uczestnicy rajdu uczcili pamięć jednego z dwóch znakomitych polskich pilotów zasłużonych podczas drugiej wojny światowej a pochodzących z ziemi radzyńskiej. Drugim jest Zdzisław Krasnodębski – pierwszy dowódca Dywizjonu 303 urodzony w Woli Osowińskiej. Może V Rajd w przyszłym roku będzie okazją do podkreślenia zasług również i tego bohatera II wojny światowej. Niestety deszcz uniemożliwił spożycie w plenerze smacznej zupy dostarczonej  przez Pana dyrektora M. Juszczyńskiego ze szkolnej stołówki. Dlatego uczestnicy rajdu skorzystali z zaproszenia ks. Piotra Stępniaka i obiad miał miejsce w przykościelnej świetlicy. Po obiedzie ogłoszono wyniki konkursu. Laureatami, którzy otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców I LO,zostali: Bartłomiej Bogusz, Michał Danilczuk, Agata Kościuczyk, Paweł Chmielarz, Filip Kuszpa, Bartek Trykacz, Konrad Osak.

Ostatnim akcentem oficjalnej części rajdu były podziękowania, które Pani Dyrektor Ewa Grodzka przekazała:

– księdzu Piotrowi Stępniakowi za  informacje o klasztorze franciszkanów w Stoczku i udostępnienie przykościelnej  świetlicy na spożycie obiadu.

– kierownikom grup rajdowych:Pan Łukasz Włoszek, Pan  Lucjan Kotwica, Pan Marek Spozowski, Pan Jacek Woźniak,

– opiekunom młodzieży:  Pan Artur Chmielewski, Pani  Barbara Jarmosiewicz, Pani Ewa Manowiec, Pan Adam Pękała, Pan Leszek Szalast, oraz Pan Józef Żmuda i Pan Tadeusz Pietras,

– Panu Mirosławowi Juszczyńskiemu – wicedyrektorowi I LO za pomoc w organizacji rajdu i konkursu,

–  Panu Przemysławowi Żmudzie- pełniącemu obowiązki ratownika,

– członkom RGR „ILO i Przyjaciele” – uczestniczącym w rajdzie; Panu Bogdanowi Golisowi, Panu Mariuszowi Gadzale i  Pani Ewie Soczyńskiej, która reprezentowała także Szkołę Podstawową nr 1 w Radzyniu Podlaskim.

Pani Dyrektor powiedziała także, że przesyła  podziękowanie  Staroście Radzyńskiemu Panu Szczepanowi Niebrzegowskiemu, Burmistrzowi Radzynia Podlaskiego Panu Jerzemu Rębkowi i Wójtowi Gminy Radzyń Podlaski -Panu Wiesławowi Mazurkowi za objęcie rajdu Honorowym Patronatem. Podziękowania Pani dyrektor zakończyła  przypomnieniem, że rajd mógł się odbyć dzięki dofinasowaniu w kwocie 1500,00 zł , które na jego organizacje przekazał  Urząd  Miasta w  Radzyniu Podlaskim.

Największe jednak brawa  i podziękowania należą się Pani Dyrektor Ewie Grodzkiej, która kolejny raz zorganizowała na wysokim poziomie  wspaniałą rowerową imprezę o charakterze nie tylko rekreacyjnym, ale patriotycznym i bogatym pod względem krajoznawczym. Sama także już czwarty raz razem ze swoją młodzieżą pokonuje rowerowe szlaki , na których  jest  tak wiele miejsc uświęconych krwią  i męczeństwem mieszkańców radzyńskiej ziemi.

Mimo że podczas drogi powrotnej do Radzynia Podlaskiego deszcz nie ustąpił ani na chwilę, to nikt z uczestników nie żałował decyzji o udziale w rajdzie,  a na twarzach widoczna była satysfakcja z przejechania trasy, bycia w grupie, uczestniczenia w rocznicowych wydarzeniach, wzbogacenia swojej wiedzy  historycznej i geograficznej o najbliższym regionie. Do zobaczenia na kolejnym już V rajdzie w 2022 r..

(tekst: T.Pietras)

Udostępnij: