Konferencja historyczna

12 grudnia 2023 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim odbyła się konferencja historyczna upamiętniająca 80. rocznicę wykonania wyroku śmierci przez Polskie Państwo Podziemne na kacie Ziemi Radzyńskiej Adolfie Dykowie. Wydarzenie miało na celu uczczenie pamięci bohaterów- członków Armii Krajowej uczestniczących w tej akcji.

Podczas uroczystości Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski przekazał akt opieki nad miejscem pamięci harcerzom z 7 Drużyny Starszoharcerskiej „Taka Paka” działającej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim. To symbol zaufania do wartości, którymi kieruje się ruch harcerski oraz zaangażowania młodych w pielęgnowanie historii i pamięci o lokalnym dziedzictwie. Gościem wydarzenia był doktor Janusz Kłapeć z Instytutu Pamięci Narodowej, który wygłosił wykład na temat historycznych wydarzeń w powiecie radzyńskim w latach 1939- 1944.
W wydarzeniu udział wzięli: Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski wraz z Wicestarostą Michałem Zającem i członkiem Zarządu Powiatu Jerzym Bednarczykiem, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Mazurek wraz z Wiceprzewodniczącym Zbigniewem Smółko, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, Wójt Gminy Borki Radosław Sałata, Dyrektor I LO Ewa Grodzka, Elżbieta Kuźmiuk- córka jednego z żołnierzy AK biorących udział w akcji, Piotr Szkurłatowicz- historyk, pomysłodawca upamiętnienia akcji w miejscu wydarzenia okolicznościową tablicą , harcerze, nauczyciele i uczniowie.
Konferencję poprzedziło odsłonięcie w dniu 11 grudnia tablicy upamiętniającej bohaterskich członków Armii Krajowej biorących udział w akcji likwidacji Adolfa Dykowa w lesie koło wsi Bojanówka przy trasie Radzyń Podlaski – Wisznice.

Udostępnij: