Konferencja „Wierni ideałom”

W dniu 4 września druhny z 7. Drużyny Starszoharcerskiej „Taka Paka” wzięły udział w konferencji popularnonaukowej „Wierni ideałom”  poświęconej wybitnym postaciom z dziejów lokalnego harcerstwa. Przedsięwzięcie  zorganizował Hufiec ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej i Chorągiew Lubelska ZHP im. Lotników Polskich. Partnerami wydarzenia były liczne instytucje: Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Muzeum Regionalne w Łukowie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Łukowski Ośrodek Kultury.

Podczas konferencji postać Jana Dębskiego – żołnierza Szarych Szeregów, AK i NSZ, powstańca warszawskiego, komendanta Hufca ZHP Łuków w l. 1947 – 49 przybliżyła córka – Agnieszka Dębska-Zalewska. O swoim ojcu – Tadeuszu Nieśpiałowskim – harcerzu, członku ZWZ, więźniu Auschwitz, Flossenburga i Stuthoffu, nauczycielu szkół dla młodzieży z niepełnosprawnością, opowiedziała na nagraniu Małgorzata Krzempek-Nieśpiałowska. Biografię Michała Lisowskiego – nauczyciela, harcmistrza, komendanta Hufca ZHP Radzyń Podlaski, żołnierza ZWZ i Szarych Szeregów, który wraz z podopiecznymi został rozstrzelany w 1940 r. w Sitnie, przedstawił Tadeusz Sławecki – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Druh Michał Mojski scharakteryzował dokonania Fryderyka Koziarza – nauczyciela (m.in. Szkoły Powszechnej nr 3 i Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie), podharcmistrza, komendanta Hufca ZHP Łuków w l. 1927 – 39, 1944 – 45. Podczas wydarzenia  Komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP, hm. Tomasz Sych zaprezentował eksponaty, przekazane w depozyt do Muzeum Regionalnego w Łukowie: kronikę II Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Stefana Czarnieckiego i album ze zdjęciami z obozów z 1937 r. i 1938 r. oraz odznaczenia Tadeusza Nieśpiałowskiego, które zostały podarowane Muzeum przez córkę Małgorzatę Krzempek-Nieśpiałowską. Konferencja „Wierni ideałom” okazała się cenną inicjatywą, przypominającą sylwetki przedwojennych harcerzy.

Udostępnij: