Konkurs historyczny – „Generał August Emil Fieldorf „Nil” – jeden z największych Żołnierzy Niezłomnych”

  

Kliknij tutaj aby wejść do konkursu

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego i Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim zapraszają do udziału w konkursie historycznym pt. „Generał August Emil Fieldorf „Nil” – jeden z największych Żołnierzy Niezłomnych”.

Konkurs organizowany jest z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  miasta, gminy i powiatu radzyńskiego.

Celem konkursu jest m.in.:

  1. Rozbudzenie zainteresowania młodzieży tematyką wkładu żołnierzy podziemia antykomunistycznego w walkę o wolną i w pełni suwerenną Polskę.
  2. Zachęcenie młodzieży do poznania biografii generała Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”- jednego z największych z grona żołnierzy niezłomnych.
  3. Rozwój zainteresowań młodzieży historią, zwłaszcza historią najnowszą.
  4. Uczczenie rocznicy zgłoszenia przez organizacje kombatanckie inicjatywy utworzenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Patronat Honorowy nad Konkursem objęli:

  • Pan Szczepan Niebrzegowski – Starosta Radzyński
  • Pan Jerzy Rębek – Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
  • Pan Wiesław Mazurek – Wójt Gminy Radzyń Podlaski

Patroni Honorowi i SPILO są jednocześnie fundatorami nagród książkowych dla laureatów konkursu.

Autorem zadań konkursowych jest Pan Tadeusz Pietras – wieloletni dyrektor i nauczyciel historii w I LO w Radzyniu Podlaskim, Członek Zarządu SPILO.

Formę elektroniczną umożliwiającą przeprowadzenie konkursu zdalnie opracował Pan Mirosław Juszczyński – wicedyrektor I LO w Radzyniu Podlaskim, Wiceprezes Zarządu SPILO.

Z powodu utrzymującej się pandemii koronawirusa i przedłużającego się nauczania zdalnego organizatorzy podjęli decyzję o zorganizowaniu konkursu w formie jednego etapu.

Konkurs odbędzie się 1 marca 2021 r. – w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W tym miejscu o godz. 9.00 pojawi się link z dostępem do testu konkursowego. Link będzie aktywny do godziny 10.00. Na odpowiedzi czekamy do godziny 11.00.

Listę laureatów opublikujemy dnia 1 marca 2021 r. o godz. 13.00.

*Laureatami Konkursu zostanie 10 uczestników, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje czas nadesłania odpowiedzi.

 

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się po powrocie do nauczania stacjonarnego.

O dokładnym terminie poinformujemy.

Nauczycieli historii w szkołach powiatu radzyńskiego prosimy o zachęcenie uczniów do udziału w Konkursie.

Ewa Grodzka

dyrektor I LO w Radzyniu Podlaskim

Udostępnij: