Łukasz Latoch na uroczystości wręczenia indeksów LAUREATOM Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH

Łukasz Latoch, uczeń I LO w Radzyniu Podlaskim na Gali Laureatów  Olimpiady o Diamentowy Indeks Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Dnia 16 czerwca 2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie XII edycji 2018/2019 Ogólnopolskiej Olimpiady “O Diamentowy Indeks AGH” oraz Konkursu “Zobaczyć Matematykę”.  Na Galę zaproszeni byli Laureaci, którzy zostali specjalnie wyróżnieni, wśród nich także znalazł się  Łukasz  Latoch , uczeń klasy II matematyczno – fizyczno – informatycznej   Liceum na Partyzantów  w Radzyniu Podlaskim. Dostrzeżony został znakomity sukces Łukasza, który będąc uczniem klasy II skutecznie rywalizował z uczniami roczników wyższych i uzyskał tytuł Laureata III go stopnia.

Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH jest przedsięwzięciem, którego rozmach dopiero można było zobaczyć na podsumowaniu tego ogólnopolskiego konkursu. Wyzwanie podjęło w całej Polsce ok. 100 szkół, w pięciu dziedzinach: matematyki, fizyki, geografii, chemii i informatyki wzięło udział 3116 uczestników, w tym z matematyki 1505 , a fizyki 626.  Z fizyki,  do finału zostało zakwalifikowanych 129 , a z nich ponad połowa, w tym Łukasz, uzyskali tytuły Laureatów. Tytuł Laureata umożliwia rozpoczęcie studiów na uczelni na dowolnym kierunku studiów z pominięciem postępowania klasyfikacyjnego.

Galę Laureatów uświetnił prorektor ds. kształcenia, prof.  dr hab. Wojciech Łużny, który wygłosił słowo wstępne. Całą imprezę poprowadził dr Jerzy Stochel, prodziekan do spraw dydaktyki Wydziału  Matematyki  Stosowanej, przedstawiając też ofertę kierunków studiów na AGH  i perspektywy dalszej kariery. Akademia, skutecznie rywalizująca z Politechniką Warszawską o prymat wśród uczelni technicznych w Polsce, przygotowała aż 5600 miejsc na pierwszym roku studiów.  Uroczystość została urozmaicona przez wykład dr Arkadiusza Gorzawskiego, pracownika CERN  „Nowe technologie w budowie i eksploatacji akceleratorów” . Przeprowadzony został pokaz  doświadczeń z fizyki “Poważna fizyka niepoważnych doświadczeń”. Następnie zostały wręczone dyplomy i nagrody, wykonano pamiątkowe zdjęcia i wszyscy zaproszeni goście przeszli do restauracji KRAKUS na obiad.   Zdjęcia z gali będą udostępnione pod adresem http://www.diament.agh.edu.pl/galeria/

W tym roku szkolnym, Łukasz Latoch, był autorem jeszcze jednej niespodzianki, uzyskał wyróżnienie i tytuł „Taona”  oraz  pamiątkową nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko”.

Osiągnięć i pasji w osiąganiu celów serdecznie Łukaszowi oraz Jego Nauczycielowi – Panu Leszkowi Szalastowi – gratuluje Dyrekcja Szkoły i Nauczyciele, życząc w dalszych sukcesów  w nowym roku szkolnym.

 

Udostępnij: