Pamięć o tych wszystkich, którzy walczyli o wolną Polskę

80 lat temu, 14 lutego 1942 roku Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Armia Krajowa była uważana za największe i  najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie .

Pamięć o tych wszystkich, którzy przelewali krew i w każdy inny sposób walczyli o wolną Polskę jest naszym obowiązkiem. Dlatego też w odpowiedzi na apel Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej druhny Teresy Stanek – harcerki Szarych Szeregów, członkowie 7. Drużyny Starszoharcerskiej „Taka Paka” udali się na cmentarz parafialny, aby zapalić symboliczne światła pamięci Żołnierzom AK , harcerzom Szarych Szeregów oraz wyrazić swój szacunek wobec tych , którzy w tym trudnym czasie wojny mieli w sercu  niepodległą Polskę.

Udostępnij: