Powiatowy Konkurs Historyczny „Polacy na frontach II wojny światowej”

W maju bieżącego roku będzie obchodzona 75 rocznica zakończenia II wojny światowej, najtragiczniejszej z wojen w dziejach świata, w której zginęło ponad 50 milionów ludzi.

Chociaż zwycięstwo  w 1945 r. nad niemieckim faszyzmem nie oznaczało dla Polski przywrócenia pełnej suwerenności, to jednak 75 rocznica pokonania III Rzeszy będzie jednym z najważniejszych wydarzeń  w kalendarzu 2020 r.

Z tej okazji I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim oraz Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim zorganizowały Powiatowy Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu radzyńskiego. Temat konkursu „Polacy na frontach II wojny światowej” miał na celu zwrócenie uwagi, że Polska była pierwszą ofiarą agresji, najpierw niemieckiej a następnie radzieckiej i wbrew absurdalnym głosom płynącym od niektórych polityków, Polska  nie ponosi za wybuch wojny żadnej odpowiedzialności. Wprost przeciwnie, to nasz kraj poniósł stosunkowo największe straty ludnościowe i materialne. Polacy walczyli praktycznie na wszystkich frontach II wojny światowej, od jej pierwszego do ostatniego dnia w Europie. Tym samym  wkład Polaków w pokonanie III Rzeszy był ogromny i jak wskazują  historycy, Polska pod względem tego wkładu  znajdowała się na 4 miejscu po USA, ZSRR i Wielkiej Brytanii  a przed Francją. Ten wysiłek militarny został okupiony życiem  tysięcy polskich żołnierzy, o czym nie zawsze się pamięta. To miedzy innymi miał uzmysłowić konkurs wszystkim jego uczestnikom.

Patronat Honorowy nad konkursem  na wniosek Dyrektora I LO pani Ewy Grodzkiej objęli pan Szczepan Niebrzegowski– Starosta Radzyński, pan Jerzy Rębek– Burmistrz Radzynia Podlaskiego oraz pan Wiesław Mazurek – Wójt Gminy Radzyń Podlaski. Do udziału w konkursie zgłosiły się wszystkie szkoły ponadpodstawowe z powiatu radzyńskiego oraz cztery szkoły podstawowe, w tym   obie  radzyńskie  szkoły podstawowe oraz z Wohynia i Woli Osowińskiej. Do konkursu przystąpiło ponad  100 uczniów o zainteresowaniach historycznych. Pierwszy etap konkursu odbył się  7 lutego 2020 r . w szkołach Jego uczestnicy rozwiązywali test wyboru składający się z 45 zadań, zróżnicowanych dla dwu poziomów kształcenia: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Do eliminacji finałowych zgłoszono 41 uczniów, z tego 21 ze szkół podstawowych  i 20 ze szkół ponadpodstawowych. Finał Konkursu miał miejsce w dniu 28 lutego 2020 r. w I LO w Radzyniu Podlaskim.W uroczystym rozpoczęciu eliminacji finałowych uczestniczyli pan Starosta Szczepan Niebrzegowski oraz pan Michał Zając – wicestarosta. Otwierając konkurs, pani Ewa Grodzka- dyrektor I LO i Prezes Zarządu SPILO podkreśliła, że uczestnicy eliminacji finałowych zmierzą się z testem składającym się aż z 75 zadań, także zróżnicowanych ze względu na kategorię jego uczestników. Liczba zadań nie jest przypadkowa, nawiązuje do 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Ponadto pomysłodawcą konkursu i autor zadań pan Tadeusz Pietras, wyodrębnił w teście 15 zadań dotyczących wydarzeń, jakie miały miejsce  w naszym powiecie w czasie II wojny światowej. Tego samego dnia, po projekcji filmu „Gurgacz,- kapelan Niezłomnych”, na który uczestnicy  zmagań finałowych zostali zaproszeni przez dyrektora ROK-u pana Roberta Mazurka, odbyło się w sali kina Oranżeria podsumowanie konkursu i ogłoszenie jego wyników. Na ten podniosły i uroczysty moment wpisujący się w program radzyńskich obchodów Dni Żołnierzy Wyklętych przybyli  sprawujący honorowy patronat:  Starosta Radzyński pan  Szczepan Niebrzegowski, Wicestarosta pan Michał Zając,  Wójt  Gminy Radzyń Podlaski pan  Wiesław  Mazurek oraz  reprezentujący Burmistrza  Miasta pana Jerzego Rębka – Wiceburmistrz  pan Sławomir Lipski a także Przewodniczący Rady Powiatu pan Robert Mazurek i członek Zarządu Powiatu – pan Grzegorz Kowalczyk.

W sali widowiskowo-konferencyjnej ROK-u pani dyrektor Ewa Grodzka powitała dostojnych gości, podziękowała za Honorowy Patronat panu Staroście, panu Burmistrzowi i panu Wójtowi. Przypomniała ideę konkursu, zwróciła uwagę, że jego finał i podsumowanie odbywa się na dwa dni przed Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wyraziła wdzięczność dyrekcjom szkół, z których uczniowie przystąpili do konkursu  a także podziękowała nauczycielom, za zainteresowanie uczniów tematem konkursu i pomoc, jakąim   okazali w trakcie przygotowywania się. Podkreśliła, że satysfakcję z udziału wkonkursie powinni mieć wszyscy jego uczestnicy a zwłaszcza laureaci, którymi zostali:

– w kategorii szkól podstawowych:

I miejsce -Julia Ostasiewicz

II miejsce -Szymon Głębocki

III miejsce- Adrian Czorkowski

Wszyscy są uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim.

– w kategorii szkół ponadpodstawowych:

Kacper Kozak – I miejsce , Oliwia Zdanikowska- II miejsce, oboje są uczniami I Liceum                                                   Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim i na III miejscu uplasowała się Wiktoria Sobijanek z Liceum Ogólnokształcącego w Komarówce Podlaskiej.

Ponadto Organizatorzy konkursu postanowili wyróżnić uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik w swojej szkole. W tym gronie znaleźli się:

Julia Ostasiewicz – Szkoła Podstawowa nr 1  w Radzyniu Podlaskim

Maksymilian Kowalski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim

Magdalena Pirogowicz – Szkoła Podstawowa w Wohyniu

Mateusz Zbiciak – Szkoła Podstawowa w Woli Osowińskiej

Konrad Adamowicz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Radzyniu Podlaskim

Patryk Fijałek – Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

Wiktoria Sobijanek – Liceum Ogólnokształcące w Komarówce Podlaskiej

Kacper Kozak – I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim.

Kacper Kozak otrzymał jeszcze dodatkową nagrodę za uzyskanie najlepszego wyniku w zakresie historii naszego regionu.

Dyplomy i nagrody książkowe, cenne pozycje z zakresu historii,  dla laureatów  oraz nagrody rzeczowe  dla najlepszych uczniów w szkole  zostały ufundowane przez  Zarząd SPILO.

Wręczenia dyplomów  oraz nagród książkowych i rzeczowych laureatom konkursu oraz wyróżnionym uczniom dokonali:  Starosta Radzyński pan  Szczepan Niebrzegowski, Wicestarosta pan Michał Zając,  Wójt  Gminy Radzyń Podlaski pan  Wiesław Mazurek, Wiceburmistrz  pan Sławomir Lipski oraz Przewodniczący Rady Powiatu pan Robert Mazurek i członek Zarządu Powiatu – pan Grzegorz Kowalczyk.

Okolicznościowe podziękowania otrzymali wszyscy nauczyciele, którzy przygotowywali swoich uczniów do konkursu.

Pan Starosta Szczepan Niebrzegowski  oraz pan Wójt  Wiesław Mazurek w swoich wystąpieniach pogratulowali młodzieży wyników  oraz organizatorom idei konkursu. Podkreślali wagę edukacji historycznej młodego pokolenia. Pan Robert Mazurek Dyrektor ROK-u  powiedział, że uroczyste podsumowanie konkursu historycznego doskonale wpisuje się w program radzyńskich  obchodów Dni Żołnierzy Wyklętych i wyraził nadzieję, że w przyszłym roku podobna uroczystość również się odbędzie. Pani Dyrektor Ewa Grodzka zadeklarowała, że I LO i SPILO  będą kontynuować już  tradycję i zaproponują młodzieży nowy temat konkursu. Najprawdopodobniej będzie to konkurs biograficzny poświęcony Augustowi Fieldorfowi ps. „Nil”. Warto przypomnieć, że w roku ubiegłym temat konkursu brzmiał: „Rotmistrz Witold Pilecki -bohater najnowszej historii Polski”.

Bogata relacja fotograficzna znajduje się na stronach powiatu radzyńskiego i portalu Kocham Radzyń Podlaski.

Udostępnij: