Radzynianin – absolwent I LO na Olimpiadzie Astronomicznej w Pekinie!

Patryk Skrzeczkowski – absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim, uczeń Pana Profesora Leszka Szalasta po uzyskaniu w ubiegłym roku szkolnym tytułu Laureata Olimpiady Astronomicznej – reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej w Chinach. Tegoroczna, XII Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki odbyła się w Pekinie, w Planetarium  Beijing, w miejscu, w którym od ponad trzech tysięcy lat prowadzono obserwacje astronomiczne.

Zawody trwały od 3 do 11 listopada 2018, Uczestniczyło w nich około 200 studentów z 38 krajów. To są najlepsi z najlepszych uczniów w każdym kraju!

Konkurs składał się z trzech części: (a) Problemy teoretyczne (całkowity czas egzaminu: 5 godzin), (b) Problemy z analizą danych (łącznie: 5 godzin) i (c) Problemy z obserwacją (łącznie: 30 minut). Najlepszy student tego roku był pochodzenia rosyjskiego i rozwiązał 89,5% problemów (co jest świetnym rekordem).

Z  Polski w olimpiadzie brali udział  Laureaci LXI Olimpiady Astronomicznej 2017/18:

  1. Anna Olechowska– II Społeczne LO w Warszawie,
  2. Kornel Księżak – XIII Liceum Ogolnokształcącew Szczecinie,
  3. Wojciech Kolesiński – XIII Liceum Ogolnokształcącew Szczecinie,
  4. Jurand Prądzyński – IV LO im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie,
  5. Patryk Skrzeczkowski – I Liceum Ogólnokształcącew Radzyniu Podlaskim.

Reprezentanci  Polski zdobyli  jeden medal brązowy i jedno wyróżnienie, których to wyników serdecznie i szczerze im gratulujemy.

Udostępnij: