Uczniowie I LO wybrali ferie z fizyką na UMCS w Lublinie

28 uczniów z klas  matematyczno-fizycznych  i  biologiczno-chemiczno-fizycznychI LO w Radzyniu Podlaskim w dniach 5-9 lutego 2018, w drugim tygodniu ferii zimowych wzięło udział w zajęciach „Pogotowia przedmaturalnego z fizyki”. Był to cykl zajęć pomocnych w przygotowaniu się do matury z fizyki. Zajęcia odbywały się w Instytucie Fizyki UMCS w Lublinie, z którym nasza szkoła podpisała umowę o współpracy.

Spotkania rozpoczynały się codziennie dwugodzinnym wykładem połączonym z pokazami doświadczeń w auli Instytutu Fizyki im. St. Ziemeckiego dla wszystkich uczestników. Później w mniejszych grupach uczniowie mieli po 3 godziny ćwiczeń oraz zwiedzali pracownie Instytutu Fizyki.

W kolejnych dniach odbyły się wykłady na następujące tematy:

  • Elektryczność i magnetyzm,
  • Fizyka atomowa, fizyka jądrowa,
  • Kinematyka i dynamika,
  • Dynamika i zasady zachowania,
  • Ciecze, drgania i fale.

W mniejszych grupach uczniowie pracowali nad rozwiązywaniem zadań z działów:

  • Termodynamika,
  • Dynamika bryły sztywnej,
  • Optyka,
  • Elektryczność i magnetyzm,

oraz wykonywali doświadczenia fizyczne (prąd elektryczny i optyka).

Wszyscy uczniowie otrzymali materiały promocyjne UMCS (notatniki, długopisy itp.).

Pogotowie przedmaturalne z Fizyki objęli honorowym patronatem: JM prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Rektor UMCS, Pan Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin oraz Pan Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miasta Lublin.

Uczniom towarzyszył codziennie Pan prof. Leszek Szalast – nauczyciel fizyki oraz jednorazowo Pani Dyrektor Ewa Grodzka, Pani Elżbieta Szalast, Pani Beata Fijałek i dwukrotnie Pani Renata Kwasek.

Udostępnij: