Wojciech Kukiełka, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim, finalistą 71 Olimpiady Fizycznej !

Podstawę organizacji Olimpiady Fizycznej, zwanej dalej Olimpiadą lub OF, stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125).

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady określa § 60 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

W praktyce laureaci i finaliści Olimpiady Fizycznej uzyskują maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym na prestiżowe kierunki studiów na bardzo wielu uczelniach wyższych, w tym Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej lub Wojskowej Akademii Technicznej.

Wejście do finału Olimpiady Fizycznej to bardzo duże osiągnięcie, na które trzeba czekać latami, wcześniej  udało się to w 2006 roku Ani Dąbrowskiej, uczennicy prof. Tadeusza Pastuszaka.

Jak stwierdził Leszek Szalast, nauczyciel naszego finalisty:  „ Wojtek swój sukces zawdzięcza niesłychanie ambitnej postawie oraz bardzo ciężkiej, systematycznej i długotrwałej  pracy”.

„Ilość konkursów i olimpiad, w których nasi uczniowie odnieśli w tym roku sukcesy jest przygniatająca.  Nasze Liceum stwarza doskonały klimat i warunki do rozwoju uczniów we wszystkich dziedzinach, nauczyciele nie szczędzą ani czasu ani wysiłku gdy działania tego wymagają, zawsze starają się być podporą dla swoich podopiecznych. W przypadku Wojtka, już w drugiej klasie wiedzieliśmy, że jest „skazany” na sukces, uczeń dwukrotnie uzyskiwał stypendium za swoje dokonania” – podkreśla Dyrektor I LO z ulicy Partyzantów – mgr Ewa Grodzka.

Zawody centralne odbędą się 9, 10 i 12 kwietnia 2022 roku, a więc już za dwa tygodnie. W tym roku finał Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej będzie prawdopodobnie tylko krajowy. Niestety, to co się dzieje za naszą wschodnią granicą rzuca rozległy cień na tak wiele dziedzin naszego życia, że nawet Olimpiada Fizyczna znalazła się w polu oddziaływania jego mrocznego fatum, jak czytamy na stronie głównej Olimpiady: „ Komitet Główny Olimpiady Fizycznej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki zdecydował o wycofaniu reprezentacji Polski z udziału w zawodach Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej organizowanych w 2022 roku przez Białoruś”.

Wojtkowi Kukiełce i jego Rodzicom oraz jego nauczycielowi Leszkowi Szalastowi serdecznie gratulujemy i życzymy, niezmiennie, nowych wyzwań i dalszych sukcesów.

Udostępnij: