Wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

W dniu 24 września 2020 r. w naszej szkole odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
Po obliczeniu głosów podaje się do wiadomości wyniki:
uprawnionych do głosowania – 620
oddano głosów – 547
co stanowi 88% frekwencję.
głosy ważne – 495
głosy nieważne – 52
Głosy oddane na poszczególne kandydatki:
Julia Drożdż – 278
Gabriela Sobijanek – 217
Na podstawie powyższych wyników Komisja Wyborcza ogłasza, że Przewodniczącą SU w roku szkolnym 2020/21 zostaje:
JULIA DROŻDŻ
Gratulujemy

Opiekun SU
Monika Rączka

Udostępnij: