Wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego


Wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

W dniach 16-18 września odbyła się kampania wyborcza, podczas której dwie kandydatki prezentowały swoje plany wyborcze. W tym roku kandydowały: Kinga Obroślak z klasy II e oraz Marta Zielińska z klasy II a. Były plakaty, koszulki zachęcające do głosowania oraz wspólny taniec „Belgijka” odtańczony na sali gimnastycznej. 19 września odbyły się wybory, podczas których wszyscy uczniowie mogli oddać głos na wybraną przez siebie kandydatkę. Ogłoszenie wyników nastąpiło 20 września, podczas przerwy uczniom została przedstawiona prezentacja z wynikami. Okazało się, że nową Przewodniczącą została Marta Zielińska z klasy II a.

Serdecznie gratulujemy!

Udostępnij: