Wywiadówka

 

W dniu 26.10.2017 roku odbędzie się spotkanie z rodzicami wg następującego porządku:

Godz. 16.00
• Zebranie rodziców uczniów klas I – III z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Godz. 16.45 
• Zebranie Rady Rodziców (sala nr 23).

Godzina 17.30
• Zebranie Komitetu Organizacyjnego STUDNIÓWKI 2018 (stołówka szkolna)

 

 

Udostępnij: