Wywiadówka

W dniu 11 września 2017 r. (poniedziałek) odbędzie się zebranie rodziców według następującego porządku:

Godz. 16.00
  • Zebranie rodziców uczniów klas III z wychowawcami w salach lekcyjnych.
  • Zebranie rodziców uczniów klas pierwszych i drugich z dyrekcją szkoły i wychowawcami w małej sali gimnastycznej.
Godz. 17.00
  • Zebranie rodziców uczniów klas I i II z wychowawcami w salach lekcyjnych.
  • Zebranie rodziców uczniów klas trzecich z dyrekcją szkoły i wychowawcami w małej sali gimnastycznej.
Godzina 18.00
  • Zebranie Rady Rodziców.

Ze względu na wagę omawianych spraw bardzo proszę o obecność na zebraniu rodziców wszystkich uczniów.

Dyrektor Szkoły
mgr Ewa Grodzka

Udostępnij: