Organizacja pracy szkoły w dn. 25.03-10.04 List do Uczniów i Rodziców

Szanowni Państwo Rodzice,

Drodzy Uczniowie i Uczennice I LO w Radzyniu Podlaskim,

Ze względu na stan epidemii koronawirusa w Polsce Minister Edukacji Narodowej ogłosił w piątek 20 marca 2020 r. przedłużenie zamknięcia szkół do Świąt Wielkanocnych i rozpoczęcie przez szkoły od dnia 25 marca 2020 r. nauczania zdalnego, które potrwa  do 10 kwietnia 2020 r.

Jest to nowa forma pracy dla nas wszystkich, tzn. nauczycieli oraz uczniów i rodziców.

Wszyscy się jej uczymy. Miejmy dla siebie w tej wyjątkowej sytuacji wzajemne zrozumienie.

Zdalne nauczanie będzie odbywało się w naszej szkolem.in. za pomocą dziennika elektronicznego, z wykorzystaniem zasobów portali edukacyjnych: epodreczniki.pl (MEN), gov.pl, cke.gov.pl/, stron okręgowych komisji egzaminacyjnych, www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne, materiałów edukacyjnych telewizji polskiej oraz na podstawie materiałów wskazanych przez nauczycieli i w formie, którą nauczyciele ustalą wspólnie z uczniami. Powstaje też platforma naszej szkoły eduradzyn.pl, która będzie dodatkowym kanałem komunikacji z Wami.

Drodzy Uczniowie, od poniedziałku 23 marca 2020 r. prosimy wszystkich o codzienne systematyczne logowanie się do dziennika elektronicznego i utrzymywanie kontaktu ze swoimi nauczycielami z każdego przedmiotu. Prosimy o udostępnianie nauczycielom adresów mailowych lub innych możliwości nawiązania kontaktu, o które zostaniecie poproszeni.

Zajęcia odbywać się będą  zgodnie z tygodniowym planem lekcji.

Codziennie nauczyciele będą przekazywać materiały z treściami nauczania lub prowadzić lekcje on-line. W godzinach wynikających z planu lekcji nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów, odpowiadają na ich pytania, o ile to możliwe na bieżąco sprawdzają wykonanie zadań.

Nauczyciele naszej szkoły będą udzielać zdalnych konsultacji rodzicom i uczniom według ustalonego harmonogramu, który zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły.

Zachęcamy uczniów do poszerzenia zdobytej wiedzy poprzez korzystanie z dostępnych dodatkowych źródeł informacji wskazanych przez nauczycieli bądź wyszukanych indywidualnie.

Wszystkich uczniów proszę o wykazanie solidarności i troskę o kolegów i koleżanki  z klasy, szczególnie zainteresowanie się, czy do każdego docierają informacje (treści nauczania) od nauczycieli.

Drodzy Uczniowie,  najbliższym czasie ucząc się zdalnie będziecie korzystali z Internetu. Pamiętajcie o zasadach zachowania bezpieczeństwa w sieci, w pracy z wykorzystaniem komputera i smarfonów oraz higienie pracy umysłowej w domu. Wasi nauczyciele i wychowawcy przypomną Wam te zasady podczas pierwszych lekcji na odległość.

Szanowni Rodzice, zwracam się do Państwa z prośbą o szczególne wsparcie swoich dzieci w tym trudnym dla nas wszystkich czas.

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie z Państwa strony. Prosimy o kontakt z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym i dyrekcją szkoły.

Z uszanowaniem

Ewa Grodzka

Dyrektor szkoły

Udostępnij: