Zebranie rodziców

SZANOWNI PAŃSTWO,

informujemy, że w czwartek 24 września 2020 r. odbędzie się zebranie rodziców  (wywaidówka) według następującego porządku:

 Godz. 16.00

  • Zebranie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrekcją szkoły i wychowawcami w dużej sali gimnastycznej.
  • Zebranie rodziców uczniów klas trzecich z wychowawcami w salach lekcyjnych.

 Godz. 17.00

  • Zebranie rodziców uczniów klas pierwszych i drugich z wychowawcami w salach lekcyjnych.
  • Zebranie rodziców uczniów klas trzecich z dyrekcją szkoły i wychowawcami w dużej sali gimnastycznej. 

 Godzina 18.00 

  • Zebranie Rady Rodziców.

 Na spotkaniu omówione zostaną m.in. tematy: dziennik elektroniczny w szkole, ubezpieczenia, obiady, organizacja zajęć Wychowania do Życia w Rodzinie, Studniówka czy Bal Maturalny 2021, Matura 2021 i inne.

Ze  względu na wagę omawianych spraw bardzo proszę o obecność na zebraniu  rodziców wszystkich uczniów. Spotkania odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dezynfekcja rąk oraz zakrycie ust i nosa maseczką lub przyłbicą jest obowiązkowe.

Udostępnij: