Programy Stypendialne Caritas Diecezji Siedleckiej

Informujemy, że Caritas Diecezji Siedleckiej do 15 listopada
prowadzi nabór do programów stypendialnych „Skrzydła”, „Dwa Talenty” oraz
„Otwarty Horyzont”, które są skierowane do uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych z terenu Diecezji Siedleckiej.

Program „Skrzydła” służy finansowemu i rozwojowemu wsparciu
dzieci i młodzieży, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie
trudną sytuację materialną oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo
ciężkiej sytuacji losowej. Dzięki udzielonej pomocy dzieci będą mogły m.in.
pojechać z klasą na wycieczki szkolne, uczęszczać na zajęcia
pozalekcyjne, sportowe czy skorzystać z korepetycji. Roczna kwota
stypendium wynosi 1500 zł.
Program „Dwa Talenty” wspiera utalentowane dzieci i młodzież, których rozwijanie pasji jest również utrudnione
przez sytuację materialną rodziny. Stypendysta w ramach udzielonego
wsparcia, które wynosi 2 000zł w roku szkolnym, będzie mógł
pojechać na obóz lub uczęszczać na zajęcia, które rozwijają jego pasję,
zakupić sprzęty potrzebne do jej realizacji np. gitara czy aparat
fotograficzny.

„Otwarty Horyzont” natomiast to przede wszystkim bodziec i zachęta
do realizacji tego, co sprawia radość, daje satysfakcję i możliwość
kształcenia się w konkretnie obranym kierunku. Program skierowany jest
do uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz wyróżniających
się swoim zaangażowaniem i aktywnością w przestrzeni rozwoju swoich pasji
i zainteresowań. Wsparcie finansowe może przebiegać dwutorowo: jako
program pomocy jednorazowej bądź wsparcie cykliczne przez czas trwania
stypendium.

Programy są prowadzone we współpracy z pedagogami szkolnymi –
osobami, które znają sytuację rodzinną dziecka i widzą jak udzielone
stypendium wpływa na jego rozwój, uwzględniając to w ankiecie ewaluacyjnej
przesyłanej do Caritas na koniec roku szkolnego.

Aby zgłosić dzieci do programów należy dostarczyć wniosek
wypełniony przez szkołę (zawierający opinie na temat dziecka) i rodziców wraz z
niezbędnymi załącznikami.

Więcej szczegółów oraz potrzebne dokumenty można znaleźć na
stronie internetowej www.siedlce.caritas.pl [1] lub
telefonicznie/osobiście u koordynatora programów stypendialnych – p. Anny Matuszewskiej tel.
780 061 313.

link do programów stypendialnych:
https://siedlce.caritas.pl/index.php/zglos-dziecko-do-programu-790.html

Udostępnij: