Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2020/21

na dostawę sprzętu TIK

dla potrzeb realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

na lata 2020-2024

„Aktywna Tablica”

zapytanie-ofertowe-Aktywna tablica I LO

zal 1 opis przedmiotu zamówienia ILO

zal 2 oferta I LO

zal 3 oświadczenie wykonawcy

zal 4 – umowa -I LO

Udostępnij: