Rekrutacja do liceum dla absolwentów szkoły podstawowej – ważne informacje

Podanie do liceum dla absolwentów szkoły podstawowej

Podanie należy wydrukować obustronnie !

INFORMACJA DLA ÓSMOKLASISTÓW

“Jak złożyć podanie do liceum”

Podanie o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim należy pobrać ze strony szkoły, wydrukować obustronnie  i skrupulatnie wypełnić, podając na obu stronach wszystkie wymagane informacje. Proszę o wykreślenie informacji niepotrzebnej, tam gdzie o to prosimy. Podanie musi być podpisane przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych.

Jeśli kandydat waha się między dwiema klasami, powinien zaznaczyć obie dopisując przy profilu jednej z klas cyfrę 1 (oznacza klasę pierwszego wyboru) a innej cyfrę 2 (oznacza klasę drugiego wyboru, w przypadku niedostania się do pierwszej).

Termin składania podań: 15 czerwca 2020 r. – 10 lipca 2020 r.

Uczniowie, którzy już złożyli podania o przyjęcie do szkoły, nie muszą składać ich ponownie
W czasie trwającej pandemii koronawirusa podania do szkoły możemy złożyć następująco:

1) za pośrednictwem poczty – wysłać na adres szkoły: I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim, ul. Partyzantów 8, 21-300 Radzyń Podlaski

albo

2) przynieść do szkoły i wrzucić do tzw. “urny”, która będzie wystawiona w holu szkoły i podpisana “Podania o przyjęcie do liceum”.

Podanie do liceum dla absolwentów szkoły podstawowej

Podanie należy wydrukować obustronnie !

Udostępnij: