Wywiadówka

Szanowni Państwo
Rodzice Uczniów klas pierwszych i drugich,
oraz Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim
Wywiadówka związana z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się zgodnie z przyjętym harmonogramem, tj. w czwartek, 21 maja 2020 r. w formie zdalnej.
Szczegółowe informacje dotyczące formy wywiadówki przesyłamy Państwu za pomocą dziennika elektronicznego.

Z uszanowaniem
Ewa Grodzka
dyrektor I LO w Radzyniu Podlaskim

Udostępnij: