Stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Wczoraj w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie miała miejsce piękna uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji i Nauki.

   Naszą Stypendystką Prezesa Rady Ministrów została Joanna Jesionek, uczennica klasy II E, która w roku szkolnym 2021/2022 uzyskała średnią ocen 5,33 i zdobyła tytuł Laureatki I miejsca w LXI Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym „Kraszewski – Jego życie i dzieło”.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2021/2022uzyskało aż trzech uczniów z naszego liceum: Wojciech Kukiełka, Alina Kaznadziej i Jakub Cieślak.

Odebrali gratulacjei dyplomy z rąk Pani Teresy Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Pana Lecha Sprawki – Wojewody Lubelskiego i Pana Roberta Gmitruczuka – Wicewojewody Lubelskiego oraz Posłów Sejmu RP.

Stypendyści wraz z Dyrekcją Szkoły mieli też zaszczyt spotkać się z Panem Wicewojewodą w Jego gabinecie, gdzie jeszcze raz podzielili się radością z uzyskanych nagród i swoimi planami na przyszłość. Pan Wicewojewoda gratulując dotychczasowych osiągnięć życzył naszym Stypendystom kolejnych sukcesów w przyszłości.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Udostępnij: