Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem
pozwolenia na budowę oraz pełnieniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji
“Rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim o trzy
pracownie do przedmiotów przyrodniczych z zapleczami oraz obserwatorium
astronomicznym”.
Szczegóły w załącznikach:

1_zapytanie ofertowe

zal_1_opis_przedmiotu_zamowienia

zal_2_formularz_cenowy_ofertowy

zal_3_istotne_postanowienia_umowy

zal_4_oswiadczenia_wykonawcy

zal_5_linki_do_geoportalu

 

Udostępnij: